top of page

Nära kunden

Som ett litet elbolag har vi också råd att sätta våra kunder i centrum.

Personlig service

På vår hemsida så kan du

få en helhetsbild över våra olika verksamheter.

Rådgivning

Vi finns på Plogvägen 5 i Grästorp för Er som vill besöka oss personligen

ABOUT

Hos oss på Grästorp Energi

Grästorp Energi har cirka 4 250 nätanslutna kunder och kan i sammanhanget ses som ett litet elnätsbolag.

Dotterbolaget Grästorp Energi AB levererar förnybar el i hela Sverige.

Grästorp Energi ek.för.

Moderbolaget Grästorp Energi ek. för. bedriver lokal elnätsverksamhet främst i Grästorps kommun.

Elnät

Fiber

Kabelanvisning

Grästorp Energi AB

Grästorp Energi AB är ett helägt dotterbolag till Grästorp Energi ekonomisk förening.

Elpriser

Avtalsformer

Biogas

Våra senaste nyheter

Grästorp Energi ek.förening är den lokala eldistributören inom Grästorps kommun samt delar av Vänersborg, Lidköping och Vara kommuner

Video