top of page

MIKROPRODUKTION

Mikroproduktion

Producera din egen el?

Mikroproduktion har i Sverige under senaste åren gått starkt framåt och blivit mer attraktivt för allt fler. Möjligheten att minska sitt behov av att köpa sin el utifrån, samtidigt som man under vissa perioder t.o.m. kan få intäkter från sitt produktionsöverskott har gjort att allt fler funderar på att bli producent av el. Förenklat  regelverk, relativt generösa bidrag och ett allmänt intresse av att bidra till en grönare miljö är andra orsaker som bidrar till det ökande intresset.

Vi vill med denna information klargöra en del saker du bör tänka på om du funderar på att bli mikroproducent, och även peka i vilken riktning du kan vända om du vill fördjupa dig ytterligare i ämnet.

solar-system-2939560_1920.jpg

Produktion kan delas in i olika grupper. Informationen på dessa sidor avser främst mikroproduktion, d.v.s. el för "husbehov".
Har du frågor eller funderingar kring mer storskalig produktion? Kontakta oss.

Det finns olika definitioner av mikroproduktion/-producent.

Enligt ellagen så är du mikroproducent om du;

 • har en anläggning med högsta effekt av 43,5 kW

 • har en säkring på högst 63 A

 • in- och utmatning sker genom samma mätpunkt

Så länge du håller dig till ovanstående så har elnätsföretaget inte rätt att debitera dig extra kostnader för mätning och avräkning, och/eller mätarbyte.

Skatteverket har en annan definition. Då får du;

 • högst ha 100 A säkring

 • som mest mata ut 30 000 kWh på elnätet under ett kalenderår

 • avdrag i din skattedeklaration med 60 öre per utmatad kWh

 • inte mata ut mer på nätet är du konsumerar. Skulle det andra inträffa så får du bara skattereduktion för samma mängd som du konsumerat under året

 1. Du gör ditt val av anläggning

 2. Du kontaktar behörig installatör

 3. Installatören gör en föranmälan till Grästorp Energi

 4. Grästorp Energi skickar dig en offert om ändrad nätanslutning krävs

 5. Grästorp Energi skickar medgivande om installation till elinstallatören

 6. När installationen är klar skickar elinstallatören en färdiganmälan till Grästorp Energi

 7. Grästorp Energi gör mätarbyte och din mikroproduktion kan starta

Så här går det till att bli mikroproducent

Fl%C3%B6desschema_mikroproduktion_edited

Mer Information? Besök Solelportalen.se

Energimyndigheten har lanserat en sajt där all tänkbar information har samlats för dig som funderar på att bli mikroproducent. Här kan du bl.a. läsa om vad du bör tänka på inför val och installation av anläggning, regelverk, möjligheter till stöd och intäkter, och mycket, mycket annat inom ämnet.

Länk till solelportalen (du omdirigeras till extern sida)

Denna sida är gemensam för Grästorp Energi ek för (elnät) och Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page