top of page

KUNDUNDERSÖKNING

Kundundersökning 2024

Resultatet av den senaste kundundersökningen är klar!

Saker och ting kan alltid göras bättre, och för att vi skall få bättre koll på våra förbättringsområden så genomför vi vartannat år en undersökning bland ett antal kunder. Undersökningen görs av analysföretaget Supportföretaget TMJ Group AB. De slumpvist utvalda kunderna har fått svara på ett antal frågor, och har även haft möjlighet att lämna omdömen om oss inom olika områden, t.ex. tillgänglighet, prisvärde och kompetens. Kundernas svar och synpunkter helt lämnats helt anonymt.

Efter avslutad insamlingsperiod har samtliga svar sammanställts och analyserats av Supportföretaget, och till slut presenterats  för oss. Det ger oss oerhört värdefull information om vad vi i vår dagliga verksamhet skall tänka på, vad är bra och icke minst, vad kan förbättras?
 

Under de år som gått och undersökningar som gjorts så har Grästorp Energi alltid rankats högt i jämförelse med andra företag i vår bransch som också gjort underökningen, och den senaste undersökningen är inget undantag. Vi är med på 10 i topp listan över de nästan 100 företag som gör samma typ av undersökning. Och med tanke på den turbulens som rått på elmarknaden de senaste åren så ger det oss  en fingervisning om att vi har lyckats ganska bra ändå i vårt dagliga arbete.

 

Som sagt, förbättringsområden finns alltid, och i vårt fall så handlar det mycket om att vi kan förbättra vår hemsida, och även information vid störningar i elnätet. Vi tar till oss både ris och ros, och hoppas att vi lyckas behålla ert höga förtroende och kanske t.o.m. öka det ytterligare när nästa undersökning skall göras  om två år.
 

Ett stort tack till alla kunder i allmänhet, och i synnerhet till de kunder som blivit uppringda och lämnat omdömen om oss denna gång.

Vi ses!

Personalen på Grästorp Energi

Detta är en gemensam sida för Grästorp Energi ek för (elnät) och Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page