top of page

Sälj ditt överskott

Sälj ditt överskott

Pengar_grön_el.jpg

Överskott av produktion

Den stora fördelen med att installera en mikroproduktionsanläggning är att ditt behöv av att köpa energi från ditt elhandelsföretag minskar. Under vissa perioder kommer dessutom din produktion att överstiga ditt behov av kilowattimmar och då kan du mata ut dem på nätet och dessutom få betalt för det. Vi köper gärna din överskottsproduktion, och vi betalar ett pris baserat på gällande spotpris för elen. Dessutom så kan du registrera din anläggning för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier, vilket kan ge ytterligare tillskott i kassan. Kontakta vår elhandlare Joachim så berättar han mer.

Kontakt: Joachim Andersson. 0514 - 65 79 13.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

Glödlampa gräs.jpg
bottom of page