MIKROPRODUKTION

Mikroproduktion

Producera din egen el?

Mikroproduktion har i Sverige under senaste åren gått starkt framåt och blivit mer attraktivt för allt fler. Möjligheten att minska sitt behov av att köpa sin el utifrån, samtidigt som man under vissa perioder t.o.m. kan få intäkter från sitt produktionsöverskott har gjort att allt fler funderar på att bli producent av el. Förenklat  regelverk, relativt generösa bidrag och ett allmänt intresse av att bidra till en grönare miljö är andra orsaker som bidrar till det ökande intresset.

Vi vill med denna information klargöra en del saker du bör tänka på om du funderar på att bli mikroproducent, och även peka i vilken riktning du kan vända om du vill fördjupa dig ytterligare i ämnet.

solar-system-2939560_1920.jpg

Produktion kan delas in i olika grupper. Informationen på dessa sidor avser främst mikroproduktion, d.v.s. el för "husbehov".
Har du frågor eller funderingar kring mer storskalig produktion? Kontakta oss.

Denna sida är gemensam för Grästorp Energi ek för (elnät) och Grästorp Energi AB (elhandel).