top of page

ELHANDEL

För oss är närheten till våra elhandelskunder viktig

Hör av dig till oss för personlig rådgivning

Om man bortser från de personliga besöken hos oss så åtnjuter kunder från hela landet samma höga servicegrad som våra lokala kunder. Alla som vill bli servade av oss kommer också att bli det. Vi gillar nämligen våra kunder och förstår att ett samarbete mellan Er som kunder och oss som leverantörer gör att vi båda kommer att ha det trivsamt.

 

Som företag ligger vår styrka i korta beslutsvägar och en liten administration. Produkten av detta blir den personliga relation vi ofta har till våra kunder, tack vare att du ofta träffar samma personer när du ringer till vår växel, gång på gång.

 

Vår verksamhet bygger på ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi har historisk sett haft stabila och förhållandevis låga energipriser. Vi ger en personlig service beträffande avtalsfrågor och hjälper även till med energirådgivning.

 

Är man även nätkund hos Grästorp Energi så samfakturerar vi självklart elkostnaden med nätbolagets överföringsavgift vilket innebär att man endast får en (1) faktura att hålla reda på.

 

När det gäller priser och avtal så har vi en rad med olika alternativ att erbjuda. De olika avtalsalternativen vi erbjuder kan växla månad för månad beroende på hur marknaden ser ut. Som elhandelsföretag har vi ambitionen att ständigt försöka hitta en lösning som är den mest prisvärda för dig som kund. Om inga prisvärda alternativ går att konstruera så avstår vi att erbjuda alternativet. Detta för att du som kund ska känna dig trygg med att vi försöker värdera vad som är prisvärt för dig som kund.

 

Vi vill ändå poängtera att det alltid finns någon avtalsform som du kan använda tills vi hittar en fördelaktigare lösning för dig. De alternativ som alltid står till buds är:
 

  • Rörligt prisavtal

  • Fastprisavtal (normalt 1-3 år)

  • Medelpris avtal (läs mer nedan)

Medelprisavtal – Bra pris, lägre risk!

Alla avtalsformer på el har sina för- och nackdelar. Ett fastprisavtal ger trygghet men nackdelen kan vara att man låser sitt pris vid ”fel” tillfälle. Avtal om Rörligt pris kan ge ett lägre elpris sett över en längre period, men risken är att det kan bli väldigt dyrt vissa månader, och då oftast vintertid när förbrukningen ofta kan vara som störst.

 

Vi lanserar därför en ny avtalsform, Medelprisavtal – det bästa av två världar. Vår bedömning är att om vi gör elinköpen vid flera tillfällen under en tremånadersperiod, så får vi fram ett mycket bra pris där vi har minimerat risken att teckna avtal vid fel tidpunkt. Samtidigt har vi har ökat möjligheterna att få fram ett bra pris för ett år framöver. Vi har också gjort bedömningen att perioden april-juni är den mest förmånliga tiden att göra inköpen på.

 

Så här fungerar det:

 

  • Du tecknar dig för avtalet före den 20 mars. För tiden fram tills ditt nya Medelpris börjar gälla  1 juli får du vårt Rörliga pris.

  • Vi prissäkrar din el på den nordiska elbörsen Nordpool. Upphandlingen sker vid sammanlagt 60 tillfällen under april, maj och juni innevarande år. Det framräknade priset, inklusive vårt påslag, elcertifikat och moms, börjar sedan gälla den 1 juli, och gäller ett år framöver t.o.m. 30 juni året därpå.

  • Samtidigt som ditt avtal rullar på så startar en ny upphandling under efterföljande vår , med avsikt att få fram ditt pris för perioden för nästa 1-årsperiod.

  • Medelprisavtalet är alltså ett löpande avtal, och rullar på så många år som du själv känner att det är en avtalsform för dig. Just bekvämligheten att veta att man alltid har ett marknadsmässigt pris utan att man behöver göra något tycker vi är den stor fördelen med denna avtalsform.

  • Vill du inte vara med i en kommande upphandling så måste du göra en uppsägning av avtalet innan  nästa prissäkringsperiod startar 1 april.

  • Årsavgiften är den samma som för våra övriga avtal, 250 kr/år inkl. moms.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page