top of page

ELENS URSPRUNG

Elens ursprung

Information om ursprungsmärkning av el

Enligt lag skall alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder.

Elens ursprung

Ursprunget för vår samlade elförsäljning 2023 är 100% förnybar el fördelat på 99,9 % EPD-certifierad vattenkraft samt 0,1 % lokalt producerad solenergi. I diagrammen nedan är procentsiffrorna avrundade till heltal.

Den el vi sålde 2023 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,00 g koldioxid och 0,000 g kärnbränsleavfall per kWh.  Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.  

Elens urspung 2023.png

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page