ANSLUTNINGSKRAV

Information och krav för anslutning mikroproduktion

Vad krävs för att ansluta mikroproduktion i Grästorp Energis ek förs elnät?

För att klassas som mikroproduktion får anläggningen som högst ha en säkringsstorlek på 63 A och en högsta effekt om 43,5 kW.

In- och utmatning skall ske i samma mätpunkt, och inmatad mängd energi får inte överstiga konsumtionen sett över ett kalenderår.

Allmänna krav

  • I god tid innan installationen påbörjas skall föranmälan göras till Grästorp Energi ek för. Anmälan görs via www.foranmalan.nu.

  • Anläggningen skall byggas  så den uppfyller Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Svensk Standard SS-4364000 och även SS-EEN50438.

  • Produkter som installeras skall vara CE-märkta.

  • Installationen skall utföras av behörig elinstallatör. Behörigheten skall vara registrerad hos Elsäkerhetsverket samt hos Grästorp Energi ek för.

  • Varselmärkning av utrustning och elkopplare skall uppfylla standard och norm

Krav på separat jordtag

  • Jordtaget skall vara anslutet i kundens anläggning vid placering för inkommande matning.

  • Installatören skall lämna in ett godkänt "Mätprotokoll av jordtag" med ett mätvärde under 20 Ohm innan inkoppling av produktionsanläggningen får göras till elnätet. (OBS! Märkning av JT)

  • Kraven i SS-4364000 skall uppfyllas, och notera då särskilt punkt 551.4.3.3.

 

 

Länk till Handbok för gällande installationsregler: Klicka här!

jordtag.png

!!!VIKTIG INFORMATION!!!

Under veckorna 26 - 33 kommer vi inte att administrera ärenden som kommer in via foranmalan.nu . Det gäller installationsmedgivande, slutbesiktning och godkännande av driftsättning vilka alltså inte kommer att hanteras under aktuella perioden. Detta innebär att exempelvis solcellsanläggningar inte kan tas i drift från er sida under denna period. Var därför noga med att installation är slutförd och du som installatör skickat in alla nödvändiga dokument är inskickade till oss senast vecka 25 för att erhålla tillstånd för driftsättning. Vecka 33 är verksamheten åter på normal vi nivå och vi börjar gå igenom de ärenden som inkommit.

Frågor eller funderingar på ovanstående? Kontakta oss.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).