ANSLUTNINGSKRAV

Information och krav för anslutning mikroproduktion

Glödlampa väggkontakt.jpg

Vad krävs för att ansluta mikroproduktion i Grästorp Energis ek förs elnät?

För att klassas som mikroproduktion får anläggningen som högst ha en säkringsstorlek på 63 A och en högsta effekt om 43,5 kW.

In- och utmatning skall ske i samma mätpunkt, och inmatad mängd energi får inte överstiga konsumtionen sett över ett kalenderår.

Allmänna krav

  • I god tid innan installationen påbörjas skall föranmälan göras till Grästorp Energi ek för. Anmälan görs via www.foranmalan.nu.

  • Anläggningen skall byggas  så den uppfyller Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Svensk Standard SS-4364000 och även SS-EEN50438.

  • Produkter som installeras skall vara CE-märkta.

  • Installationen skall utföras av behörig elinstallatör. Behörigheten skall vara registrerad hos Elsäkerhetsverket samt hos Grästorp Energi ek för.

  • Varselmärkning av utrustning och elkopplare skall uppfylla standard och norm

Krav på separat jordtag

  • Jordtaget skall vara anslutet i kundens anläggning vid placering för inkommande matning.

  • Installatören skall lämna in ett godkänt "Mätprotokoll av jordtag" innan inkoppling av produktionsanläggningen får göras. (OBS! Märkning av JT)

  • Kraven i SS-4364000 skall uppfyllas, och notera då särskilt punkt 551.4.3.3.

 

 

Länk till Handbok för gällande installationsregler: Klicka här!

jordtag.png

Frågor eller funderingar på ovanstående? Kontakta oss.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER