top of page

ANSLUTNINGSKRAV

Information och krav för anslutning mikroproduktion

Vad krävs för att ansluta mikroproduktion i Grästorp Energis ek förs elnät?

För att klassas som mikroproduktion får anläggningen som högst ha en säkringsstorlek på 63 A och en högsta effekt om 43,5 kW.

In- och utmatning skall ske i samma mätpunkt, och inmatad mängd energi får inte överstiga konsumtionen sett över ett kalenderår.

Allmänna krav

  • I god tid innan installationen påbörjas skall föranmälan göras till Grästorp Energi ek för. Anmälan görs via www.foranmalan.nu.

  • Anläggningen skall byggas  så den uppfyller Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Svensk Standard SS-4364000 och även SS-EEN50438.

  • Produkter som installeras skall vara CE-märkta.

  • Installationen skall utföras av behörig elinstallatör. Behörigheten skall vara registrerad hos Elsäkerhetsverket samt hos Grästorp Energi ek för.

  • Varselmärkning av utrustning och elkopplare skall uppfylla standard och norm

Krav på separat jordtag

  • Jordtaget skall vara anslutet i kundens anläggning vid placering för inkommande matning.

  • Installatören skall lämna in ett godkänt "Mätprotokoll av jordtag" med ett mätvärde under 20 Ohm innan inkoppling av produktionsanläggningen får göras till elnätet. (OBS! Märkning av JT)

  • Kraven i SS-4364000 skall uppfyllas, och notera då särskilt punkt 551.4.3.3.

 

 

Länk till Handbok för gällande installationsregler: Klicka här!

jordtag.png

Frågor eller funderingar på ovanstående? Kontakta oss.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

bottom of page