top of page

OM OSS

Den lokala eldistributören inom Grästorps kommun samt delar av Vänersborg, Lidköping och Vara kommuner

Grästorp Energi AB är den lokala elleverantören och helägt dotterbolag till Grästorp Energi ek.förening. Vi står för närheten till kunden med personlig service och energirådgivning.

Grästorp Energi ska lösa kundernas behov av säkra och prisvärda energileveranser genom att ha ett väl

fungerande distributionsnät och samverka med andra aktörer på energimarknaden för att tillhandahålla den för kunden fördelaktigaste produkten.

Vår historia

Genom fusion av de gamla distributionsföreningarna i Grästorp, Tengene, Hyringa, Ulvstorp, Flakeberg, Håle, Tun, Ås, Flo-Sal, och Vänersnäs bildades i slutet på 1960-talet Grästorportens elförening som senare nämnändrades till Grästorp Energi ek.för.

 

I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 startades Grästorp Energi AB som ett helägt dotterbolag till grästorp Energi ek.för. Elnätverksamheten blev kvar i moderbolaget medan elhandeln sköts av dotterbolaget.

 

Grästorp Energi har cirka 4 200 nätanslutna kunder och kan i sammanhanget ses som ett litet nätbolag. Fördelen med att just vara ett litet elbolag är det att vi känner till vårt nätområde, ofta känner vi våra kunder, vi kan snabbt vara på plats om kunden får problem och vi kan samfakturera om man både är nät- och elkund hos oss, det vill säga, man får bara en faktura.

 

Som ett litet elbolag har vi också råd att sätta våra kunder i centrum. Grästorp Energi ligger på Plogvägen 5 i Grästorp för Er som vill besöka oss personligen.

Grästorp Energi_22.jpg

Detta är en gemensam sida för Grästorp Energi ek för (elnät) och Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page