top of page

Regeringens elpriskompensation

Regeringens elpriskompensation 2022

Med anledning av de exceptionellt höga elpriserna under vintern väljer regeringen att gå fram med en elpriskompensation. Stödet når omkring 2 miljoner hushåll, mer än vart tredje hushåll i Sverige.

Elpriskompensationen träffar främst småhus radhus och villor samt vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr för tre månader.

Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor. Ersättningen betalas ut för december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Senast uppdaterad 2022-01-20

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

bottom of page