top of page

ATT TÄNKA PÅ VID AVTAL

Fast pris...? Rörligt pris...? Vad är bäst för mig...?

Det finns idag en uppsjö av olika elavtal på marknaden. De kan i huvudsak indelas i två kategorier; Rörligt eller Fast pris.

Oavsett vilken typ har du har eller väljer så är det viktigt att veta vad de finns för olika för- och/eller nackdelar med respektive avtalsform. Vi har listat en del generella skillnader nedan;

Rörligt pris

+

Följer marknaden nedåt

+

Lägst pris sett över tid 

-

Följer marknaden uppåt

-

Oftast dyrare vintertid

Fast pris

+

Följer inte marknaden uppåt 

+

Du vet ditt elpris för den valda perioden

-

Följer inte marknaden nedåt

-

Bunden till avtal/ leverantör

Många gör jämförelsen med fast eller rörlig ränta på ett banklån

Det är dock en jämförelse som kan halta betydligt, eftersom ett banklån ofta har samma eller t.o.m. lägre belopp att beräkna räntan på vid varje tillfälle, medan en elförbrukning kan variera väldigt kraftigt över året.

 

En villaägare med direktverkande el kan förbruka upp emot 70 % av sin totala årsförbrukning under 4-5 månader på vintern, vilket gör att men med ett Fastprisavtal slipper obehagliga överraskningar. En lägenhetskund (utan elvärme) har å andra sidan en relativt låg och jämn förbrukning över året vilket gör att ett rörligt pris förmodligen ger bäst totalkostnad sett över en längre period.

 

Vi erbjuder även Medelprisavtal, en trygg och bekväm avtalsform där vi prissäkrar din årsförbrukning under april, maj och juni. Det framräknade avtalspriset går i leverans den 1 juli och gäller sedan i 12 månader, och byts sedan till ett nytt avtalspris baserad på de prissäkringar vi återigen gjort under maj-juni. Det är alltså en avtalsform där du alltid har ett 1-årsavtal och som rullar på så länge du själv vill. Ett väldigt bekvämt avtal för dig som vill ha trygghet utan att behöva välja med jämna mellanrum.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

bottom of page