top of page

GRÄSTORP ENERGI EKONOMISK FÖRENING

Som ekonomisk förening ägs företaget av medlemmarna inom distributionsområdet

Grästorp Energi ekonomisk förening - en lokal eldistributör

Som invånare i Grästorps kommun, på Vänersnäs, i Tun, Friel eller Sparlösa/Slädene är du elnätskund hos Grästorp Energi Ek. För. Det sker automatiskt eftersom Grästorp Energi äger elnätet i området.

 

Elnätsföretaget drivs som en ekonomisk förening vilket innebär att du som fastighetsägare inom vårt koncessionsområde är delägare i elnätet.

 

För dig som kund hos oss innebär det att den avgift du betalar till oss inte hamnar i någon aktieägares fickor, utan används helt och håller för ditt och dina medägares bästa. Den lilla vinst som avgifterna genererar återinvesteras i verksamheten. 

Grästorp Energi Ek. För. som agerar inom ett begränsat område och som har sin administration i hjärtat av området, har fördelen mot många andra nätföretag – Lokalkännedomen.

 

Vår personal känner ofta till de lokala områdesbenämningar, namn på gårdar och inte helt ovanligt kunder till namn. Detta gör att vi kan agera snabbt, när problem uppstår på nätet.

Då Grästorp Energi Ek. För. har en monopolställning övervakar Energimarknadsinspektionen kontinuerligt prissättning och att lagar och regler efterföljs. 

bottom of page