top of page

NÄTAVGIFTER

Nätavgifter 2022

Gäller från och med 2022-01-01

OBS! fr.om. 1 oktober 2022 justeras de rörliga avgifterna (elöverföringsavgift) med 3 öre/kWh exkl. moms.

Normaltariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

Tidstariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

1-fas

16 A lgh

16 A

20 A

25 A

2 460:-

1 332:-

2 688:-

3 792:-

4 740:-

3 075:-

1 665:-

3 360:-

4 740:-

5 925:-

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

6 564:-

9 384:-

11 808:-

14 784:-

17 580:-

20 904:-

25 128:-

8 205:-

11 730:-

14 760:-

18 480:-

21 975:-

26 130:-

31 410:-

14 784:

17 580 :-

20 904:-

25 128:-

200 A

31 140:-

38 925:-

31 140:-

18 480:-

21 975:-

26 130:-

31 410:-

38 925:-

Rörliga avgifter öre/kWh

Elöverföringsavgift t.o.m. 2022-09-30

19,1

23,9

Elöverföringsavgift fr.o.m. 2022-10-01

22,1

27,6

Elöverföringsavgift produktion t.o.m. 2022-09-30

2,8

3,5

Elöverföringsavgift produktion fr.o.m. 2022-10-01

5,2

6,5

Rörliga avgifter öre/kWh

Högpris

32,1

Lågpris

12,2

40,1

15,3

Högpris

35,1

Lågpris

15,2

43,9

19,0

Högpris = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lågpris = övrig tid

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 9,50:-, nätövervakningsavgift 3:- samt elberedskapsavgift 45:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Frånkoppling i samband med bristande betalning

– Frånkoppling på kundens begäran

– Återkoppling på kundens begäran

 1 290:- /  Ej momspliktigt belopp för privatperson.

 516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande faktura men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Gäller från och med 2022-01-01

OBS! fr.om. 1 oktober 2022 justeras de rörliga avgifterna (elöverföringsavgift) med 3 öre/kWh exkl. moms.

Normaltariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

Tidstariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

1-fas

16 A lgh

16 A

20 A

25 A

2 460:-

1 332:-

2 688:-

3 792:-

4 740:-

3 075:-

1 665:-

3 360:-

4 740:-

5 925:-

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

6 564:-

9 384:-

11 808:-

14 784:-

17 580:-

20 904:-

25 128:-

8 205:-

11 730:-

14 760:-

18 480:-

21 975:-

26 130:-

31 410:-

14 784:

17 580 :-

20 904:-

25 128:-

200 A

31 140:-

38 925:-

31 140:-

18 480:-

21 975:-

26 130:-

31 410:-

38 925:-

Rörliga avgifter öre/kWh

19,1

23,9

Rörliga avgifter öre/kWh

Högpris

32,1

Lågpris

12,2

40,1

15,3

Högpris = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lågpris = övrig tid

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 9,50:-, nätövervakningsavgift 3:- samt elberedskapsavgift 45:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Frånkoppling i samband med bristande betalning

– Frånkoppling på kundens begäran

– Återkoppling på kundens begäran

 1 290:- /  Ej momspliktigt belopp för privatperson.

 516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande faktura men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

bottom of page