NÄTAVGIFTER

Nätavgifter 2021

Gäller från och med 2021-01-01

Normaltariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

Tidstariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

1-fas

16 A lgh

16 A

20 A

25 A

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

200 A

1 788 :-

1 296 :-

2 436 :-

3 444 :-

4 308 :-

5 964 :-

8 532 :-

10 728 :-

13 440 :-

15 972 :-

18 996 :-

22 836 :-

28 308 :-

2 235 :-

1 620 :-

3 045 :-

4 305 :-

5 385 :-

7 455 :-

10 665 :-

13 410 :-

16 800 :-

19 965 :-

23 745 :-

28 545 :-

35 385 :-

13 440 :-

15 972 :-

18 996 :-

22 836 :-

28 308 :-

16 800 :-

19 965 :-

23 745 :-

28 545 :-

35 385 :-

Rörliga avgifter öre/kWh

19,1

23,9

Rörliga avgifter öre/kWh

Högpris

32,1

Lågpris

12,6

40,1

15,3

Högpris = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lågpris = övrig tid

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 9,50:-, nätövervakningsavgift 3:- samt elberedskapsavgift 45:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Avstängning i samband med bristande betalning

– Avstängning på kundens begäran

– Återkoppling på kundens begäran

 1 500:- /  Ej momspliktig tjänst.

 480:- exkl. moms /  600:- inkl. moms

 480:- exkl. moms /  600:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande räkning men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER