top of page

NÄTAVGIFTER

Nätavgifter 2024

Rörliga avgifter normaltriff öre/kWh

Elöverföringsavgift 

19,1

23,9

Rörliga avgifter tidstariff öre/kWh

Elöverföringsavgift 

Högpris

33,0

Lågpris

13,1

41,3

16,4

Högpris = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lågpris = övrig tid

Effekttariffer - fasta (SEK)

Lågspänning / LL

Lågspänning / HL

235 :-

23,9

389 :-

23,9

Högspänning / LL

201 :-

23,9

Högspänning / LL

346 :-

23,9

Effekttariffer - rörliga (öre/kWh)

Effekt LS / LL 

Effekt LS / HL

Effekt HS / LL

19,1

23,9

Effekt HS /HL

19,1

23,9

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 9,50:-, nätövervakningsavgift 3:- samt elberedskapsavgift 45:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren. Redovisade priser avser 2023 års nivå.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Frånkoppling i samband med bristande betalning

– Frånkoppling på kundens begäran

– Återkoppling på kundens begäran

 1 290:- /  Ej momspliktigt belopp för privatperson.

 516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande faktura men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Gäller från och med 2024-01-01

Normaltariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

Tidstariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

1-fas

16 A lgh

16 A

20 A

25 A

2 952 :-

1 404 :-

3 228 :-

4 548 :-

5 640 :-

3 690 :-

1 755 :-

4 035 :-

5 685 :-

7 050 :-

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

7 812 :-

11 124 :-

13 992 :-

17 520 :-

20 832 :-

24 768 :-

29 772 :-

9 765 :-

13 905 :-

17 490 :-

21 900 :-

26 040 :-

30 960 :-

37 215 :-

17 520 :-

20 832 :-

24 768 :-

29 772 :-

200 A

36 900 :-

46 125 :-

36 900 :-

21 900 :-

26 040 :-

30 960 :-

37 215 :-

46 125 :-

Rörliga avgifter normaltriff öre/kWh

Elöverföringsavgift 

20,0

25,0

Rörliga avgifter tidstariff öre/kWh

Elöverföringsavgift 

Högpris

33,0

Lågpris

13,1

41,3

16,4

Högpris = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lågpris = övrig tid

Effekttariffer - fasta (SEK)

Lågspänning / LL

Lågspänning / HL

235 :-

294 :-

389 :-

486 :-

Högspänning / LL

Högspänning / HL

201 :-

251 :-

346 :-

433 :-

Effekttariffer - rörliga (öre/kWh)

Effekt LS / LL 

Effekt LS / HL

19,1

23,9

19,1

23,9

Effekt HS / LL

Effekt HS /HL

19,1

23,9

19,1

23,9

Höglasttid (HL) = nov - mars,
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Låglasttid (LL) = övrig tid

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 9,50:-, nätövervakningsavgift 3:- samt elberedskapsavgift 45:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren. Redovisade priser avser 2023 års nivå.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Frånkoppling i samband med bristande betalning

– Frånkoppling på kundens begäran

– Återkoppling på kundens begäran

 1 290:- /  Ej momspliktigt belopp för privatperson.

 516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande faktura men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

bottom of page