top of page

MEDLEMMAR I GRÄSTORP ENERGI EKONOMISK FÖRENING

Medlem i elföreningen?

Medlemsinformation

Grästorp Energi ekonomisk förening:

Grästorp Energi ekonomisk förening (GEEK) har anor från början av 1900-talet då man elektrifierade bygden genom små elföreningar som snabbt växte sig större i takt med att behovet av elektrisk kraft ökade i hemmen. Till slut fanns det 10 st. elföreningar som man till slut fusionerade ihop till Grästorp Energi ekonomisk förening och som omfattar vårt nuvarande koncessionsområde. Alltså, en lång historia där kunden styrt behovet av hur elnätet ska byggas och fungera. Det har aldrig varit ägarnas intresse för ekonomisk avkastning som styrt verksamheten utan kundens behov av elektrisk energi. Något som faktiskt gäller än idag.

 

Vad/vem är Grästorp Energi ek för. och varför är det bra att vara medlem?

Medlem kan den vara som äger en fastighet inom vårt koncessionsområde, och det oavsett om det är en privatperson, organisation eller ett företag. Bor du i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som äger andelarna. Antalet andelar styrs av vilken säkringsstorlek fastigheten har.

Att vara medlem gör att du som kund och ägare kan vara med att påverka företaget och också känna att varje krona som läggs på elnätet kommer dig till gagn. Detta i form av säkrare elleveranser samt att nättarifferna inte skenar iväg. Du har också en möjlighet att påverka genom årsstämman och andra kanaler i föreningen.
Våra stadgar hittar du i länken här.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

bottom of page