Grästorp Energi


Välkommen till Grästorp Energi 

Grästorp Energi ek.förening är den lokala eldistributören inom Grästorps kommun samt delar av Vänersborg, Lidköping och Vara kommuner.Som ekonomisk förening ägs företaget av medlemmarna inom distributionsområdet

Grästorp Energi AB är den lokala elleverantören och helägt dotterbolag till Grästorp Energi ek.förening. Vi står för närheten till kunden med personlig service och energirådgivning.
På den avreglerade elmarknaden har vi utöver den lokala förankringen hela landet som verksamhetsområde.

På vår hemsida så kan du få en helhetsbild över våra olika verksamheter och också få en klar bild över vad vi står för som företag.

 Affärsidé för Grästorp Energi

Grästorp Energi ska lösa kundernas behov av säkra och prisvärda energileveranser genom att ha ett väl fungerande distributionsnät
och samverka med andra aktörer på energimarknaden
för att tillhandahålla
den för kunden fördelaktigaste produkten.

 

Nyheter

Aktuella elpriser
2014-09-29 --> Läs mer

Elens ursprung 2013
2014-05-12 --> Läs mer

Rörligt pris november 2014
2014-10-15 --> Läs mer

"Mina Sidor" för dig som kund!
2013-10-08 --> Läs mer

Fiberanslutning i Grästorp
2014-09-12 --> Läs mer