Våra elpriser

Våra elavtal med leveransstart fr.o.m. 1 mars 2018:

Avtal Elpris (öre/kWh)

Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 42,5 53,1
Fastpris 2 år 41,0 51,3
Fastpris 3 år 40,0 50,0
Rörligt pris februari
49,9 62,4
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Rörligt pris: Grästorp Energis volymvägda spotpris (40,38 öre /kWh februari 2018) + påslag (f.n. 9,5 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 april 2018. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 65,6 58,1 54,4
Fastpris 2 år 63,8 56,3 552,5
Fastpris 3 år 62,5 55,0 51,3
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris februari 2018
74,9 67,4 63,6

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.