Våra elpriser

Våra elavtal just nu:

Avtal Elpris (öre/kWh)

Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 58,5 73,1
Fastpris 2 år 52,0 65,0
Fastpris 3 år 49,9 62,4
Rörligt pris juni
55,3 69,1
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Rörligt pris: Grästorp Energis volymvägda spotpris (45,76 öre /kWh juni 2018) + påslag (f.n. 9,5 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 augusti 2018. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 85,6 78,1 74,4
Fastpris 2 år 77,5 70,0 66,3
Fastpris 3 år 74,9 67,4 63,6
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris juni 2018
81,6 74,1 70,4

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.