Våra elpriser

Våra elavtal med leveransstart fr.o.m. 1 januari 2018:

Avtal Elpris (öre/kWh)

Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 39,9 49,9
Fastpris 2 år 39,0 48,8
Fastpris 3 år 39,5 49,4
Rörligt pris november
41,6 52,0
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Rörligt pris: Grästorp Energis volymvägda inköpspris (32,17 öre /kWh november 2017) + påslag (f.n. 9,5 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 januari 2018. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 62,4 54,9 51,1
Fastpris 2 år 61,3 53,8 50,0
Fastpris 3 år 61,9 54,4 50,6
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris november 2017
64,6 57,1 53,3

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.