Våra elpriser

Våra elavtal just nu:

Avtal Elpris (öre/kWh)

Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 66,5 83,1
Fastpris 2 år 59,0 73,8
Fastpris 3 år 56,0 70,0
Rörligt pris augusti
68,5 85,6
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Rörligt pris: Grästorp Energis inköpspris (65,6 öre /kWh augusti 2018) + påslag (f.n. 2,9 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 oktober 2018. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 95,6 88,1 84,4
Fastpris 2 år 86,3 78,8 75,0
Fastpris 3 år 82,5 75,0 71,3
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris augusti 2018
98,1 90,6 86,9

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.