Våra elpriser

Våra elavtal just nu:

Avtal Elpris (öre/kWh)

Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 52,9 66,1
Fastpris 2 år 49,5 61,9
Fastpris 3 år 47,5 59,4
Rörligt pris april
50,2 62,8
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Rörligt pris: Grästorp Energis volymvägda spotpris (40,73 öre /kWh april 2018) + påslag (f.n. 9,5 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 juni 2018. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 78,6 71,1 67,4
Fastpris 2 år 74,4 66,9 63,1
Fastpris 3 år 71,9 64,4 60,6
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris april 2018
75,3 67,8 64,0

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.