Våra elpriser

Våra elavtal just nu:

Avtal Elpris (öre/kWh)
  Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 63,5 79,4
Fastpris 2 år 58,0 72,5
Fastpris 3 år 55,0 68,7
Rörligt pris december 2018
64,1 80,1
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 hanteras energiskatten av elnätsföretaget.

Rörligt pris (exkl. moms): Grästorp Energis inköpspris (61,2 öre /kWh november 2018) + påslag (f.n. 2,9 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 februari 2019. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 91,9 84,4 80,6
Fastpris 2 år 85,0 77,5 73,8
Fastpris 3 år 81,3 73,8 70,0
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris dec. 2018
92,6 85,1 81,4

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.