Våra elpriser

Våra elavtal just nu:

Avtal Elpris (öre/kWh)
  Totalt inkl. moms (öre/kWh)
Fastpris 1 år 57,0 71,2
Fastpris 2 år 53,5 66,9
Fastpris 3 år 52,0 65,0
Rörligt pris oktober 2018
57,1 71,4
Anvisningsavtal 74,0 92,5

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 hanteras energiskatten av elnätsföretaget.

Rörligt pris: Grästorp Energis inköpspris (54,2 öre /kWh oktober 2018) + påslag (f.n. 2,9 öre/kWh). Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

Leveransstart  fr.o.m. 1 december 2018. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

>

Fastpris: Lägenhet 2000 kWh/år Villa utan elvärme 5000 kWh/år Villa med elvärme 20 000 kWh/år
Fastpris 1 år 83,8 76,3 72,5
Fastpris 2 år 79,4 71,9 68,1
Fastpris 3 år 77,5 70,0 66,3
 
Anvisningspris 105,0 97,5 93,8
Rörligt pris  sept. 2018
91,9 84,4 80,7

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer energiskatten att hanteras av elnätsföretaget.

Har du anvisningsavtal? Kontakta oss för att hitta en avtalsform som passar dig bättre!

Comments are closed.