Elens ursprung 2015

Information om ursprungsmärkning av el 2015

Enligt lag skall alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder.

Elens ursprung

Ursprunget för vår samlade elförsäljning 2015 är 100% förnybar el fördelat på 96,8% EPD-certifierad vattenkraft samt 3,2 % lokalt producerad vatten- och vindkraftel.

Ursprungsmärkning 2014 diagram

 

 

 

 

 

Comments are closed.