Elens ursprung 2016

Information om ursprungsmärkning av el 2016

Enligt lag skall alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder.

Elens ursprung

Ursprunget för vår samlade elförsäljning 2016 är 100% förnybar el fördelat på 98,1% EPD-certifierad vattenkraft samt 1,9 % lokalt producerad sol-, vatten- och vindkrafstel.

Ursprungsmärkning 2014 diagram

 

 

 

 

 

Comments are closed.