Sök
  • Grästorp Energi

Läget på elmarknaden mars 2016

Elmarknaden just nu                                         2016-03-04


Prisutvecklingen


Rörliga priser Det rörliga priset har varit lågt under vintern. Den hydrologiska balansen, d v s reserverna i våra vattenmagasin ligger något under det normala. Vind och temperatur har orsakat en del korta, men dramatiska prissvängningar, som dock inte har påverkat prisbilden över tid nämnvärt.


Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Som synes nedan har priserna legat på låga nivåer med undantag för ett antal tillfälliga växlingar i temperatur och vind.


Fasta priser Trots att de fasta priserna har fortsatt ner under vintern är det dyrare än att ha ett rörligt pris. Prisjämförelsen i nedanstående diagram visar att det under alla månader de senaste fyra åren alltid har varit billigare att välja ett rörligt pris.

Men med dagens prisnivåer är ett fast elpris väl värt att fundera på. Priserna är fortsatt låga även för längre avtal. Ett bra tillfälle att säkra sin kostnadsbild till en mycket låg riskpremie enligt många bedömare på marknaden.


Prisskillnader mellan olika elområden Hittills under 2016 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt ligger på 1,7 öre/kWh.


Kundernas val av elavtal Trenden mot rörligt elpris fortsätter, andelen som valt rörligt pris är uppe i ca 45%. Andelen utan avtal minskar (nedan benämnt ”Tillsvidarepris”).


Sammanfattning Priserna för de längre elavtalen fortsätter att vara riktigt låga. Rörligt pris ser inte ut att skjuta i höjden på kort eller medellång sikt. Men vill man trots allt ha koll på sitt elpris är det nu ovanligt gynnsamt att välja ett länge avtal med fast elpris. Just nu ligger priserna för såväl kortare som längre elavtal på förmånliga nivåer. Har man möjlighet är det ett bra läge att se över sitt elavtal.


Elmarknaden just nu mars 2016 Länk till pdf


Bookmark the permalink.

0 visningar

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER