Läget på elmarknaden mars 2016

Elmarknaden just nu                                         2016-03-04

Prisutvecklingen

Rörliga priser
Det rörliga priset har varit lågt under vintern. Den hydrologiska balansen, d v s reserverna i våra vattenmagasin ligger något under det normala. Vind och temperatur har orsakat en del korta, men dramatiska prissvängningar, som dock inte har påverkat prisbilden över tid nämnvärt.

Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Som synes nedan har priserna legat på låga nivåer med undantag för ett antal tillfälliga växlingar i temperatur och vind.

Tabell Rörligt pris 2015 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiska balansen

Hydrologiska balansen mars 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiska balansen mars 2016 del 2

 

 

Fasta priser
Trots att de fasta priserna har fortsatt ner under vintern är det dyrare än att ha ett rörligt pris. Prisjämförelsen i nedanstående diagram visar att det under alla månader de senaste fyra åren alltid har varit billigare att välja ett rörligt pris.

Men med dagens prisnivåer är ett fast elpris väl värt att fundera på. Priserna är fortsatt låga även för längre avtal. Ett bra tillfälle att säkra sin kostnadsbild till en mycket låg riskpremie enligt många bedömare på marknaden.

Graf 1-årsavtal mars 2016

 

 

 

 

 

 

Prisskillnader mellan olika elområden
Hittills under 2016 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt ligger på 1,7 öre/kWh.

Kundernas val av elavtal
Trenden mot rörligt elpris fortsätter, andelen som valt rörligt pris är uppe i ca 45%. Andelen utan avtal minskar (nedan benämnt ”Tillsvidarepris”).
Fördelning avta mars 2016

 

 

Sammanfattning
Priserna för de längre elavtalen fortsätter att vara riktigt låga. Rörligt pris ser inte ut att skjuta i höjden på kort eller medellång sikt. Men vill man trots allt ha koll på sitt elpris är det nu ovanligt gynnsamt att välja ett länge avtal med fast elpris. Just nu ligger priserna för såväl kortare som längre elavtal på förmånliga nivåer. Har man möjlighet är det ett bra läge att se över sitt elavtal.

 

Elmarknaden just nu mars 2016 Länk till pdf

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.