Sök
  • Grästorp Energi

Elpriskompensationen igång

Vi har i samband faktureringen i april även fått med den av regeringen beslutade elpriskompensationen. Det innebär att i det fall du omfattas av kompensationen så har du fått ett avdrag på din faktura som kommer nu i april (och som avser mars månads förbrukning). Har du kvarvarande tillgodobelopp även efter aprilfakturan så regleras det på kommande fakturor under våren/sommaren. Vi reglerar inte kompensationen på annat sätt än via kreditering av faktura/-or, utbetalning till bankkonto kommer således inte att ske.


Vill du läsa mer om kompensationen så kan du göra det via följande länk;

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/


38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har för närvarande ett avbrott i Flo. Avbrottet påverkar även elleveranserna till Vänersnäs och Salstad. Montörer är på plats för åtgärd.

På grund av ökade kostnader så justerar vi på den rörliga avgiften (elöverföring) för våra elnätskunder fr.o.m. 1 oktober 2022. Justeringen sker med 3,75 öre/kWh inkl. moms. Vid en förbrukning på 2.00

Det har rapporterats i media om elbolag som undersöker möjligheten att upphäva ingångna avtal om fast elpris. Vi vill vara väldigt tydliga med att vi inte har för avsikt att häva redan ingångna avtal,