top of page

NÄTAVGIFTER

Nätavgifter 2023

Gäller från och med 2023-01-01

Normaltariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

Tidstariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

1-fas

16 A lgh

16 A

20 A

25 A

2 952:-

1 404:-

3 228:-

4 548:-

5 640:-

3 690:-

1 755:-

4 035:-

5 685:-

7 050:-

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

7 812:-

11 124:-

13 992:-

17 520:-

20 832:-

24 768:-

29 772:-

9 765:-

13 905:-

17 490:-

21 900:-

26 040:-

30 960:-

37 215:-

17 520:-

20 832:-

24 768:-

29 772:-

200 A

36 900:-

46 125:-

36 900:-

21 900:-

26 040:-

30 960:-

37 215:-

46 125:-

Rörliga avgifter öre/kWh

Elöverföringsavgift

25,0

31,3

Rörliga avgifter öre/kWh

Höglast

38,0

Låglast

18,1

47,5

22,6

Höglasttid = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Låglasttid = övrig tid

Effekttariffer - rörliga (öre/kWh)

Effekt LS / LL

Effekt LS /HL

12,5

15,6

15,3

19,1

Effekt HS / LL

Effekt HS / HL

10,5

13,1

12,0

15,0

Effekttariffer - fasta (SEK)

Lågspänning / LL

Lågspänning / HL

235

389

Högspänning / LL

Högspänning / HL

201

346

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 13,90:-, nätövervakningsavgift 5,40:- samt elberedskapsavgift 49:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren. I priserna ingår moms.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Frånkoppling i samband med bristande betalning

– Frånkoppling på kundens begäran

– Återkoppling på kundens begäran

 1 320:- /  Ej momspliktigt belopp för privatperson.

 516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

516:- exkl. moms /  645:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande faktura men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

bottom of page