Sök
  • Grästorp Energi

Ang. regeringens elpriskompensation

På förekommen anledning; Lämna aldrig ut kontouppgifter på telefon, brev eller mejl. Utbetalning till de hushåll som är berättigade till regeringens utlovade elpriskompensation sker per automatik via din vanliga faktura från ditt elnätsföretag.

68 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har för närvarande ett avbrott i Flo. Avbrottet påverkar även elleveranserna till Vänersnäs och Salstad. Montörer är på plats för åtgärd.

På grund av ökade kostnader så justerar vi på den rörliga avgiften (elöverföring) för våra elnätskunder fr.o.m. 1 oktober 2022. Justeringen sker med 3,75 öre/kWh inkl. moms. Vid en förbrukning på 2.00

Det har rapporterats i media om elbolag som undersöker möjligheten att upphäva ingångna avtal om fast elpris. Vi vill vara väldigt tydliga med att vi inte har för avsikt att häva redan ingångna avtal,