VÅRA ELPRISER

Priserna gäller i elområde 3.

För prisförslag i övriga elområden, kontakta oss

Våra elavtal just nu:

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 hanteras energiskatten av elnätsföretaget.

Avtal

Fastpris 1 år

Fastpris 2 år

Fastpris 3 år

Rörligt pris februari 2020

Anvisningsavtal

Totalt inkl. moms (öre/kWh)

41,3

43,8

46,3

36,4

92,5

Elpris (öre/kWh)

33,0

35,0

37,0

29,1

74,0

Rörligt pris (exkl. moms): Grästorp Energis inköpspris 26,24 öre /kWh februari 2020) + påslag (f.n. 2,9 öre/kWh).
Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

 

Leveransstart fr.o.m. 1 maj 2020. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Nätavgifter och energiskatt tillkommer till ovanstående priser och debiteras av ditt elnätsföretag.

Länk till avtalsvillkor

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.

Avtal

Fastpris 1 år

Fastpris 2 år

Fastpris 3 år

Anvisningspris

Rörligt pris feb 2020

Lägenhet  2000 kWh/år

53,8

56,3

58,8

105,0

48,9

Villa med elvärme  20 000 kWh/år

42,5

45,0

47,5

93,8

37,7

Villa utan elvärme  5000 kWh/år

46,3

48,8

51,3

97,5

41,4

Har du Anvisningspris beror det på att du inte gjort ett aktivt val. Detta avtal ligger vanligtvis högre i pris än andra avtal och därför rekommenderar vi dig att välja ett annat. Kontakta vår kundservice för rådgivning,

Information om ångerrätt;
Avtal som tecknas via distans kan ångras av köparen inom 14 dagar räknat från den dag avtalet ingåtts. Ångerrätten kan nyttjas utan att orsak behöver anges, och kan lämnas muntligt eller skriftligt.
Blankett för att nyttja ångerrätten. finns på Konsumentverket.
Länk till ångerblankett

Det går också bra att kontakta vår kundtjänst om du vill ångra ditt avtal.

Vad händer när jag som kund ångrat avtalet?
I det fall kund utövar sin ångerrätt efter att uttryckligen begärt att leveransen ska påbörjas under ångerfristen, ska kunden ersätta elhandelsföretaget för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen. Har kunden däremot ångrat sitt avtal innan leveransen påbörjats har ingen av parterna skyldighet att påbörja eller fullfölja avtalet.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER