VÅRA ELPRISER

Priserna gäller i elområde 3.

För prisförslag i övriga elområden, kontakta oss

Våra elavtal just nu:

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2018 hanteras energiskatten av elnätsföretaget.

Avtal

Fastpris 1 år

Fastpris 2 år

Fastpris 3 år

Rörligt pris april 2020

Anvisningsavtal

Totalt inkl. moms (öre/kWh)

45,6

46,9

48,1

23,0

92,5

Elpris (öre/kWh)

36,5

37,5

38,5

18,4

74,0

Rörligt pris (exkl. moms): Grästorp Energis inköpspris 15,49 öre /kWh april 2020) + påslag (f.n. 2,9 öre/kWh).
Fast årsavgift 200 kr exkl. moms (250 kr /år inkl. moms).

 

Leveransstart fr.o.m. 1 juni 2020. Priserna gäller för anläggningar i elområde 3. För prisförslag i övriga prisområden, kontakta oss.

Nätavgifter och energiskatt tillkommer till ovanstående priser och debiteras av ditt elnätsföretag.

Länk till avtalsvillkor

Jämförpriser el enligt Konsumentverkets beräkningsmodell (öre/kWh):

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift samt moms. Nätavgifter och energiskatt tillkommer och debiteras av ditt elnätsföretag. Samtliga priser är i öre/kWh, om ej annat anges.

Avtal

Fastpris 1 år

Fastpris 2 år

Fastpris 3 år

Anvisningspris

Rörligt pris april 2020

Lägenhet  2000 kWh/år

58,1

59,4

60,6

105,0

35,5

Villa med elvärme  20 000 kWh/år

46,7

48,0

49,2

93,8

24,1

Villa utan elvärme  5000 kWh/år

50,6

51,9

53,1

97,5

28,0

Har du Anvisningspris beror det på att du inte gjort ett aktivt val. Detta avtal ligger vanligtvis högre i pris än andra avtal och därför rekommenderar vi dig att välja ett annat. Kontakta vår kundservice för rådgivning

I

Information om ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Postadress:
Grästorp Energi AB
Plogvägen 5
467 30 Grästorp

E-post: kundtjanst@grastorpenergi.se
Telefon: 0514 – 105 25


Länk till ångerblankett

Du kan välja att använda ovanstående ångerblankett, men du måste inte använda den.

Du kan också via vår webbplats lämna något annat otvetydigt meddelande om att du ångrar dig. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss.

Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss innan din ångerrätt har upphört och du därefter ångrar avtalet med oss, innan ångerfristen löpt ut, måste du betala ett belopp till oss som står  i proportion till den elförbrukning som du haft, till dess ett annat elhandelsföretag tagit över leveransen.

För din fortsatta elleverans är det därför viktigt att du ordnar med ett annat elhandelsföretag som tar över leveransen. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi AB (elhandel).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER