Sök
  • Grästorp Energi

Ei: Läget på elmarknaden – vecka 45

Energimarknadsinpektionens veckobrev om den nordiska elmarknaden för vecka 45 2016;Publicerad: 2016-11-15 Uppdaterad: 2016-11-15

Kallt i Norden och fortsatt stigande spotpriser under veckan.


Systempriset var i genomsnitt 44,1 EUR/MWh under veckan, vilket är en ökning med 14 procent från vecka 44. Spotpriserna för de svenska elområdena ökade i snitt med 21 procent och låg på 49,1 EUR/MWh. Spotpriset i Frankrike nådde den 7 november ett femårigt rekord i snitt på 125,7 EUR/MWh efter avbrott i kärnkraften och kallt väder.


Terminspriserna för el för nästkommande kvartal och år förändrades med vardera -2 respektive 3 procent och låg i genomsnitt på 41,9 respektive 42,0 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2017 för de svenska elområdena sjönk under veckan, i snitt mellan 9 och 18 procent.


Bränslepriserna för kol, olja och gas förändrades under veckan med 3, -2 respektive -3 procent. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat sjönk något, med vardera -3,2 respektive -1,9 procent.


Veckan har varit kall, där snittemperaturen för Norden varit -2,6 grader vilket kan jämföras med normaltemperaturen på 2,8 grader. Den låga temperaturen har medfört en ökad elanvändning med 10,3 procent jämfört med vecka 44. För vecka 45 var den ingående magasinnivån i Sverige 61 procent och för Norden 72 procent, vilket kan jämföras mot mediankurvan på 82 respektive 83 procent.


Tillgängligheten i kärnkraften var i stort sett oförändrad under veckan. Forsmark 3 togs i drift efter årligt underhåll den 12 november och förväntas vara i normaldrift den 15 november.


Läs hela veckobrevet om läget på elmarknaden vecka 45 med tabeller och diagram (pdf 674 KB)


Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.


Bookmark the permalink.

1 visning

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER