Sök
  • Grästorp Energi

Slutförande av reparation

Som en följd avbrottet i Ekedal och Grinneboa igår så kommer elleveransen idag att brytas för några av våra kunder i området för att slutföra reparationen. Arbetet startar kl. 10 och beräknas pågå ca 1 timma.

32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har för närvarande ett avbrott i Flo. Avbrottet påverkar även elleveranserna till Vänersnäs och Salstad. Montörer är på plats för åtgärd.

På grund av ökade kostnader så justerar vi på den rörliga avgiften (elöverföring) för våra elnätskunder fr.o.m. 1 oktober 2022. Justeringen sker med 3,75 öre/kWh inkl. moms. Vid en förbrukning på 2.00

Det har rapporterats i media om elbolag som undersöker möjligheten att upphäva ingångna avtal om fast elpris. Vi vill vara väldigt tydliga med att vi inte har för avsikt att häva redan ingångna avtal,