top of page
Sök
  • Grästorp Energi

Nytt pris på elöverföring från 1 oktober

På grund av ökade kostnader så justerar vi på den rörliga avgiften (elöverföring) för våra elnätskunder fr.o.m. 1 oktober 2022. Justeringen sker med 3,75 öre/kWh inkl. moms. Vid en förbrukning på 2.000 kWh/år så innebär det en höjning med drygt 6 kr per månad, och vid en förbrukning av 20.000 kWh/år så innebär det 62,50 kr i merkostnad per månad.


Orsak till höjningen är kraftigt ökade kostnader för inköp av el för att täcka elnätsförluster.

Elnätsförluster är den energiförlust som uppstår vid all överföring av el i ett elnät. Dessa nätförluster måste elnätsföretaget (Grästorp Energi ek för) köpa på energimarknaden som vilken kund som helst. Med anledning av de elpriser vi har idag så tvingas vi därför göra denna höjning.


Observera att höjningen omfattar våra elnätskunder, och berör inte elhandelsavtalen.148 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Försäkringskassan som kommer att handha utbetalning av det elstöd som regeringen beslutat om till elanvändare i elområde 3 och 4, meddelar att utbetalning till till hushållskunder kommer att starta de

Vi har för närvarande ett strömavbrott som rör större delen av Grästorps centrum. Montörer är på plats och vi hoppas det snart är igång igen. UPPDATERING: Strömmen är tillbaka inne i byn, men Tengene

bottom of page