Mer information

Mer info? Besök solelportalen.se

Solelportalen

Energimyndigheten har lanserat en sajt där all tänkbar information har samlats för dig som funderar på att bli mikroproducent. Här kan du bl.a. läsa om vad du bör tänka på inför val och installation av anläggning, regelverk, möjligheter till stöd och intäkter, och mycket, mycket annat inom ämnet.

Länk till solelportalen (du omdirigeras till extern sida)

Detta är en gemensam sida för Grästorp Energi ek för (elnät) och Grästorp Energi AB (elhandel).