ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR OCH LEVERANSSÄKERHET

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

K = Konsument
N = Näringsidkare

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen. Ändringarna gäller fr.o.m. 1 april 2019.

Nät 2012_K (rev 2)
Nät 2012_N (rev)

Nät 2012 H (rev)

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).