INSTALLATION

Så här går installationen till, steg-för-steg

Så här går det till att bli mikroproducent

  1. Du gör ditt val av anläggning

  2. Du kontaktar behörig installatör

  3. Installatören gör en föranmälan till Grästorp Energi

  4. Grästorp Energi skickar dig en offert om ändrad nätanslutning krävs

  5. Grästorp Energi skickar medgivande om installation till elinstallatören

  6. När installationen är klar skickar elinstallatören en färdiganmälan till Grästorp Energi

  7. Grästorp Energi gör mätarbyte och din mikroproduktion kan starta

Länk till Handbok för gällande installationsregler: Klicka här!

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Elinstallation.jpg