DEFINITIONER

Definitioner av mikroproduktion

om-oss.jpg

Det finns olika definitioner av mikroproduktion/-producent.

Enligt ellagen så är du mikroproducent om du;

  • under ett kalenderår konsumerar mer än du producerar (skickar ut på elnätet)

  • har en anläggning med högsta effekt av 43,5 kW

  • har en säkring på högst 63 A

  • in- och utmatning sker genom samma mätpunkt

Så länge du håller dig till ovanstående så har elnätsföretaget inte rätt att debitera dig extra kostnader för mätning och avräkning, och/eller mätarbyte.

Skatteverket har en annan definition. Då får du;

  • högst ha 100 A säkring

  • som mest mata ut 30 000 kWh på elnätet under ett kalenderår

  • avdrag i din skattedeklaration med 60 öre per utmatad kWh

  • fortfarande inte mata ut mer på nätet är du konsumerar. Skulle det andra inträffa så får du bara skattereduktion för samma mängd som du konsumerat under året

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).