Elens ursprung 2013

Vi säljer endast förnybar energi, till 100 %. För 2013 blev fördelningen enligt följande; 97,7 % av vår sålda energi var s.k. EPD-certifierad vattenkraft, 1,4 % var lokalt producerad vindkraft, samt 0,9 % var lokalt producerad vattenkraft.

Genom att välja Grästorp Energi som din elleverantör så slår du ett slag för en grönare miljö! Mer information hittar i huvudmenyn under fliken Elhandel / Elens ursprung.