Rapport från nattens avbrott, fredag 3 februari

Den gångna nattens arbete med ombyggnation av ett av våra ställverk som förser bland annat Grästorps tätort med el gick betydligt bättre än väntat. Arbetet hade beräknats till 4 timmar, men våra duktiga montörer gjorde det på mindre än halva den tiden. Bra jobbat!
Den utförda åtgärden är ett led i våra pågående investeringar som ska leda till att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder en fortsatt trygg elleverans.
Vi tackar alla berörda kunder för visat tålamod och tillmötesgående.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.