Sök
  • Grästorp Energi

Läget på elmarknaden, vecka 3 2017

Franska elkonsumtionen på toppnivåer sedan vintern 2012.


Systempriset för vecka 3 var i genomsnitt 31,4 EUR/MWh, en ökning med 5 procent från vecka 2. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena låg på 32,4-35,3 EUR/MWh vilket motsvarar en ökning på 7-11 procent jämfört med föregående vecka.


Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk under veckan och handlades i snitt på mellan 3-9 procent lägre priser än under föregående vecka. Terminspriserna för Kol, Olja och Gas handlades i snitt under veckan för 85,92 USD/ton, 54,98 USD/fat respektive 19,7 EUR/MWh.


Priset på elcertifikat sjönk stort under veckan och handlades i snitt 9,3 procent lägre än under föregående vecka. Även priset på utsläppsrätter sjönk något och handlades i genomsnitt på 4,8 procent lägre priser än föregående vecka.


Ingående magasin för Sverige och Norden låg på 49 respektive 58 procent, vilket fortsatt är låga nivåer jämfört med normalvärdena på 62 respektive 65 procent. Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 97 procent under vecka 3.


Fransk elförbrukning nådde under veckan den högsta nivån sedan februari 2012. Toppbelastningen mättes under fredagen till 93 862 MW. Franska RTE gick tidigare under veckan ut med förslag på hur franska befolkningen kan hjälpa genom att sänka sin konsumtion, men inga exceptionella åtgärder krävdes för att säkerställa elförsörjningen.


Läs hela veckobrevet om läget på elmarknaden vecka 3 2017 med tabeller och diagram (pdf 681 KB)


Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.


Bookmark the permalink.

1 visning

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER