Sök
  • Grästorp Energi

Läget på elmarknaden oktober 2016

Elmarknaden just nu                                         2016-10-06


Prisutvecklingen


Rörliga priser

Det rörliga priset ligger just nu på högre nivåer än förra hösten. Vind och temperatur har orsakat en del korta prissvängningar. Risk finns dock att den försämrade tillgången på vatten i våra magasin kan komma att pressa prisbilden rätt kraftigt uppåt om det inte fylls på som förväntat. Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Som synes nedan har de rörliga priserna legat på ganska jämna nivåer med några få, kortvariga undantag.


Fasta priser

Priserna för de längre avtalen ligger på lägre nivåer än de kortare avtalen. Prisjämförelsen i nedanstående diagram visar att det under alla månader de senaste fyra åren alltid har varit billigare att välja ett rörligt pris.  Men med dagens prisnivåer är ett fast elpris väl värt att fundera på. Priserna är fortsatt låga för de längre avtalen.


Prisskillnader mellan olika elområden

Hittills under 2016 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt ligger på 0,19 öre/kWh.


Kundernas val av elavtal

Trenden mot rörligt elpris fortsätter, andelen som valt  rörligt pris är uppe i ca 45%.


Sammanfattning

Prisnivåer för både fasta och rörliga elavtal visar på en svagt stigande trend. Observera att priset på kol har stigit rejält den senaste tiden, vilket i första hand påverkar elpriset på längre sikt. Höjda kolpriser och osäkerheten kring den hydrologiska balansen i vinter gör att vi i första hand rekommenderar ett längre avtal med fast pris.


Länk till ovanstående info som pdf


Bookmark the permalink.

0 visningar

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER