Sök
  • Grästorp Energi

Energiskatten flyttas fr.o.m. 1 januari 2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer debitering av energiskatten att föras över  till elnätsföretaget. Har du samfakturering av elhandels- och nätkostnader kommer du inte märka någon skillnad. För dig som har separata nät- och elhandelsfakturor innebär ändringen att din nätfaktura kommer att bli på ett högre belopp medan din elhandelsfaktura samtidigt i motsvarande grad kommer att bli lägre. Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och elnätsföretag i Sverige.

För företag och privatpersoner som har överenskommelse med Skatteverket om egen energiskattedeklarering måste lämna in en ny försäkran om detta till sitt elnätsföretag. I annat fall kommer full energiskatt att debiteras.


Bookmark the permalink.


4 visningar

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER