Planerat avbrott Vänersnäs 18 maj

P.g.a. underhåll- och reparationsarbeten kommer vi att avbryta elleveransen för några av våra kunder på fredagen den 18 maj. Avbrottet gäller del av Vänersnäs, i området söder om Frugården. Arbetet startar 09.30 och beräknas pågå till 13.30. Berörda kunder har aviserats via post.

 Vi ber om överseende med avbrottet som är nödvändigt för en fortsatt säker elleverans.

OBS!  LEDNINGARNA SKALL ÄVEN UNDER AVBROTTSTIDEN BETRAKTAS

SOM SPÄNNINGSFÖRANDE.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.