Planerat avbrott Bjärby måndag 19 juni

Måndagen den 19 juni kommer vi att bryta elleveransen för några av våra kunder i Bjärby p.g.a. underhållsarbete.
Arbetet startar vid 09.30 och beräknas pågå till 13.30. Berörda kunder har aviserats.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.