Ei: El till inköpspris ofta en dålig affär

Energimarknadsinspektionen har granskat de avtal som saluförs under namnet ”El till inköpspris”, och kommit fram till att det ofta är en dålig affär för kunden. Du kan läsa pressmeddelandet i sin helhet nedan.

Pressmeddelande 26 september 2016:

”Det som marknadsförs som ”El till inköpspris” är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjort.

19 elhandlare erbjuder just nu elavtal som marknadsförs som ”El till inköpspris”. När Elpriskollen granskade dessa elavtal visade det sig att de flesta av dessa avtal var betydligt dyrare än de billigaste jämförbara rörliga elavtalen på Elpriskollen.

– Begreppet ”El till inköpspris” antyder att du får köpa elen till samma pris som elhandlaren köper in den för. Vår genomgång visade att det aldrig var fallet. Vi hittade avtal som för en lägenhetskund var drygt 55 procent dyrare än billigaste jämförbara rörliga avtal på Elpriskollen, säger Sara Sundberg, chef för Energimarknadsinspektionens avdelningen för konsumenträtt.

Förklaringen är fasta avgifter som läggs ovanpå inköpspriset. I granskningen fanns exempel på elhandlare som hade en fast årsavgift på 948 kronor, vilket för en genomsnittlig lägenhetskund i praktiken innebar ett extra påslag på 47 öre per kilowattimme.

-Som konsument gäller det därför att alltid fråga efter jämförpris. Då vet man att alla fasta och rörliga delar av elpriset ingår. Det är även bra att ta jämförpriset och be att få återkomma efter att själv ha kontrollerat hur det står sig mot de billigaste priserna på någon av de jämförelsesajter som finns för elavtal, säger Sara Sundberg.

Om granskningen

I granskningen har Ei tittat på utbudet för en konsument i lägenhet som gör av med 2000 kWh per år. Konsumenten bor i elområde 3 där bland annat Stockholm och Göteborg ligger. Det som marknadsförs som ”El till inköpspris” är ett rörligt elavtal där priset följer utvecklingen på elbörsen och förändras för kunden en gång per månad.”

Länk till pressmededelande på Ei:s hemsida;

Länk till pressmeddelande Ei

Tanka med FordonsGaskort

Vi har glädjen att meddela att fr.o.m. den 19 maj 2016 så är det möjligt att tanka med FordonsGaskort på vår biogasstation i Grästorp. Det är tack vare ett samarbete mellan Qstar och Fordonsgas som detta numera är möjligt. Även Qstars biogasstationer i Lilla Edet och Brålanda omfattas av samarbetet.

Ny kundundersökning maj 2016

Vi vill veta vad du tycker:
Just nu genomför vi på Grästorp Energi en kundundersökning. Under maj månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Grästorp Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Oseriöst elbolag får sina tillgångar frysta

Det har den senaste tiden inkommit en rad anmälningar mot energibolaget Svenska Elbolaget. Företaget anklagas för att lurat främst äldre och dementa personer att teckna abonnemang. Konsumentverket har därför hos tingsrätten begärt att företagets tillgångar fryses i väntan på att stämningsansökan lämnas in, något som tingsrätten bifallit. Klicka på nedanstående länk så kommer du till P4 Värmlands rapportering om nyheten;

Länk till reportage

 

Årlig debitering av elsäkerhetsavgift m.fl.

På fakturan som skickas till dig under mars månad, kommer den årliga debiteringen av diverse myndighetsavgifter att ske. Det gäller avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning.

De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (45 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (3 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Samtliga avgifter är belagda med moms .

Ovanstående gäller dig som är nätkund hos oss, är du endast elhandelskund hos Grästorp Energi så debiteras du dessa avgifter i stället av ditt nätbolag.

Läget på elmarknaden mars 2016

Elmarknaden just nu                                         2016-03-04

Prisutvecklingen

Rörliga priser
Det rörliga priset har varit lågt under vintern. Den hydrologiska balansen, d v s reserverna i våra vattenmagasin ligger något under det normala. Vind och temperatur har orsakat en del korta, men dramatiska prissvängningar, som dock inte har påverkat prisbilden över tid nämnvärt.

Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Som synes nedan har priserna legat på låga nivåer med undantag för ett antal tillfälliga växlingar i temperatur och vind.

Tabell Rörligt pris 2015 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiska balansen

Hydrologiska balansen mars 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiska balansen mars 2016 del 2

 

 

Fasta priser
Trots att de fasta priserna har fortsatt ner under vintern är det dyrare än att ha ett rörligt pris. Prisjämförelsen i nedanstående diagram visar att det under alla månader de senaste fyra åren alltid har varit billigare att välja ett rörligt pris.

Men med dagens prisnivåer är ett fast elpris väl värt att fundera på. Priserna är fortsatt låga även för längre avtal. Ett bra tillfälle att säkra sin kostnadsbild till en mycket låg riskpremie enligt många bedömare på marknaden.

Graf 1-årsavtal mars 2016

 

 

 

 

 

 

Prisskillnader mellan olika elområden
Hittills under 2016 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt ligger på 1,7 öre/kWh.

Kundernas val av elavtal
Trenden mot rörligt elpris fortsätter, andelen som valt rörligt pris är uppe i ca 45%. Andelen utan avtal minskar (nedan benämnt ”Tillsvidarepris”).
Fördelning avta mars 2016

 

 

Sammanfattning
Priserna för de längre elavtalen fortsätter att vara riktigt låga. Rörligt pris ser inte ut att skjuta i höjden på kort eller medellång sikt. Men vill man trots allt ha koll på sitt elpris är det nu ovanligt gynnsamt att välja ett länge avtal med fast elpris. Just nu ligger priserna för såväl kortare som längre elavtal på förmånliga nivåer. Har man möjlighet är det ett bra läge att se över sitt elavtal.

 

Elmarknaden just nu mars 2016 Länk till pdf

 

 

 

 

Varning för oseriösa elhandelsföretag

Nedanstående text är hämtad från bloggen på Elmarknadsinspektionens hemsida .
(http://www.ei.se/sv/elpriskollen1/blogg/arkiv/2016/2/varning-for-oseriosa-elhandelsforetag)

 

Den senaste tiden har både Energimarknadsbyrån och Konsumentverket fått klagomål mot elhandelsföretag som utan att ha ett giltigt avtal skickar fakturor på saker de inte har rätt att ta betalt för. Enligt klagomålen följs inte heller ångerrättsreglerna.

Det gäller bland annat krav på kostnader för kommunikation med konsumenten trots att denne inte blivit kund hos företaget.  Det gäller även krav på förskottsbetalning av el, trots att det är olagligt.

Enligt klagomålen vägrar företaget även konsumenter att ångra eventuella avtal, trots att det finns lagregler om 14 dagars ångerrätt.

Om du får ett krav från ett företag du inte känner till att du är kund hos bör du bestrida kravet.

För mer råd och upplysning kring elavtal kan du även ställa frågor till Energimarknadsbyrån. Det kan du göra skriftligt via den här länken eller genom att ringa på tel 08-522 78 950 under vardagar mellan 9.00-12.00.