Kontorets öppettider 10-11 januari

Fredagen den 11 januari håller vi kontoret stängt på grund av utbildning.
Inte nog med det, eftersom det är mycket som skall det utbildas i så stänger vi kontoret redan kl. 11 torsdagen den 10 januari.

Vid akuta fel på elleveransen så kontakta jourhavande montör, tel: 070- 32 81 394

Ny energiskatt och justerade elnätsavgifter per 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 höjs energiskatten med 2 öre/kWh. Den nya energiskatten blir således 43,4 öre/kWh, och debiteras av ditt elnätsföretag.
För en lägenhetskund med endast hushållsel innebär höjningen ca 5 kr per månad i ökad kostnad, medan den för en villakund med elvärme gör ca 400 kr per år, eller drygt 30 kr per månad.

Från 1 januari 2019 gäller också nya elnätsavgifter.  Du hittar de nya tarifferna här.

Samtliga priser/kostnader ovan är inklusive moms.

Resultatet av årets kundundersökning

Bästa Kunder! Tack för det fina betyget!

För 3:e gången i rad har ni gett oss betyget Mycket Väl Godkänd i kundnöjdhet (undersökning gjord av Supportföretaget 2018).
Vi är jättestolta och tackar er som deltog i undersökningen allra ödmjukast för de fina orden.

Av undersökningen att döma verkar ni uppskatta vårt bemötande, tillgänglighet och att vi är lokalt förankrade.

Stort tack från oss alla!

Årlig debitering i juni av diverse myndighetsavgifter

Vi kommer att på fakturan som skickas ut till dig som i juni 2018 att göra den årliga debiteringen av myndighetsavgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning.
 
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och skall solidariskt debiteras alla elabonnemang i Sverige.
 
Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.
 
Elberedskapsavgiften (45 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.
 
Nätövervakningsavgiften (3 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.
 
Samtliga avgifter är belagda med moms .
Debiteringen hittar du under posten ”Övrigt” på fakturans specifikation.
 
Ovanstående gäller dig som är nätkund hos oss, är du endast elhandelskund hos Grästorp Energi så debiteras du dessa avgifter i stället av ditt nätbolag.

Vi söker ny kollega!

Grattis till bara dig!!

Nu finns det en fantastisk möjlighet för just dig som är intresserad av spänning i livet och älskar att underhålla.

Här hos oss kommer du att ingå i ett team som gemensamt sköter och driver Grästorp Energis elnät.

 

Vi söker dig som gillar att arbeta i grupp men ändå kan arbeta självständigt, har sinne för ordning och reda samt gillar att gemensamt med oss komma fram till idéer och lösningar för att göra elnätet bättre, starkare och höja leveranssäkerheten för våra kunder. Det viktigaste för oss är nämligen våra kunder.

Vilka är då ”vi”:

Grästorp Energi ekonomisk förening är en medlemsägd elförening som ligger i hjärtat av Skaraborg.
Vi servar 4250 nätkunder och vi sträcker oss över fyra kommuner med Grästorp Kommun som mittpunkt.
Nätet består av både luftlinje och jordkabel med spänning från 0,4kV till 40kV.

Vem tror vi att ”du” är:

Du bör ha elektrisk utbildning med inriktning på Elkraft. Högskola är meriterande.
B körkort är ett krav.

Ett plus är om du har ESA, Arbete på Väg, HLR, Nedtagning av nödställd, Truckkort mm.

Vilka är dina tilltänkta arbetsuppgifter:

I första hand så söker vi en Lokalnäts beredare / Dokumentationstekniker / Besiktningsplanerare.
Du kommer att medverka i att utvärdera nätets status och vara med att ge förslag på ombyggnation eller reparation. Därefter ska projekten beredas, vilka vi sedan bygger gemensamt.
Elnätets dokumentation är en vital del av verksamheten. Denna ska du se till att den blir uppdaterad efter alla genomförda projekt men också efter alla förändringar som sker i nätet.
I dokumentationshanteringen kommer du också att tillse att rapporter till Myndigheter tas fram och även ansvarar för att underlagen är riktiga.

I tjänsten ingår beredskapstjänst på elnätet.

Om du vill lämna en ansökan om jobbet:

Den skickar du till; Grästorp Energi ek för., Plogvägen 5, 467 30 Grästorp eller mailar till; mats.r.andersson@grastorpenergi.se.

Har du frågor rörande tjänsten så ringer du till: Fredrik Forslund, 0514-65 79 17.

Krisberedskapsveckan 28 maj t.o.m. 3 juni 2018

Krisberedskapsveckan 2018 – stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll – ett regeringsuppdrag. Du kan läsa mer på  MSB, Krisberedskap
Vi har gjort en egen film om vad man kan tänka på när strömmen faller bort,
klicka bara på länken nedan;

72timmar

Planerat avbrott Vänersnäs 18 maj

P.g.a. underhåll- och reparationsarbeten kommer vi att avbryta elleveransen för några av våra kunder på fredagen den 18 maj. Avbrottet gäller del av Vänersnäs, i området söder om Frugården. Arbetet startar 09.30 och beräknas pågå till 13.30. Berörda kunder har aviserats via post.

 Vi ber om överseende med avbrottet som är nödvändigt för en fortsatt säker elleverans.

OBS!  LEDNINGARNA SKALL ÄVEN UNDER AVBROTTSTIDEN BETRAKTAS

SOM SPÄNNINGSFÖRANDE.

Ny kundundersökning

Just nu genomför vi på Grästorp Energi en kundundersökning. Under maj och juni månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Grästorp Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym.

Vår samarbetspartner är Supportföretaget TMJ Group AB.