Årlig debitering av myndighetsavgifter i mars

Vi får en del frågor gällande posten “Övrigt” på senaste fakturan som skickats till dig som vår nätkund under mars månad, Posten avser den årliga debiteringen av myndighetsavgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning.
 
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och skall solidariskt debiteras alla elabonnemang i Sverige.
 
Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.
 
Elberedskapsavgiften (45 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.
 
Nätövervakningsavgiften (3 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.
 
Samtliga avgifter är belagda med moms .
 
Ovanstående gäller dig som är nätkund hos oss, är du endast elhandelskund hos Grästorp Energi så debiteras du dessa avgifter i stället av ditt nätbolag.

Se upp oseriösa telefonförsäljare

Vi har kontaktas av kunder som i sin tur har blivit kontaktade per telefon av telefonnummer som börjar 0470, vilket alltså är ett telemarketingföretag som arbetar på uppdrag av ett energiföretag. Den uppringda kunden upplyses om att eftersom han/hon har tillsvidareavtal så skulle det innebära en mycket stor ekonomisk besparing om ett snabbt byte av elleverantör görs, något som de givetvis kan stå till tjänst med.

Med anledning av detta vill vi klargöra vi lämnar absolut inte ut några uppgifter om våra kunders abonnemang/elavtal med mindre än att det finns en giltig fullmakt som styrker att så skall ske. Det är alltså en ren och skär lögn att de skulle känna till vilken typ av avtal ni som är våra kunder har.

Vår uppmaning är att aldrig teckna avtal via telefon, begär hellre ett skriftligt förslag per post så ni kan studera förslaget i lugn och ro.  Vi har kontaktat det aktuella telemarketingföretaget för att höra deras syn på saken.

Har du/ni kontaktats av telefonförsäljare enligt ovan så får ni väldigt gärna kontakta oss.

Rapport från nattens avbrott, fredag 3 februari

Den gångna nattens arbete med ombyggnation av ett av våra ställverk som förser bland annat Grästorps tätort med el gick betydligt bättre än väntat. Arbetet hade beräknats till 4 timmar, men våra duktiga montörer gjorde det på mindre än halva den tiden. Bra jobbat!
Den utförda åtgärden är ett led i våra pågående investeringar som ska leda till att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder en fortsatt trygg elleverans.
Vi tackar alla berörda kunder för visat tålamod och tillmötesgående.

Elens dag 23 januari gav 50.000 kr till GiveWatts

Elens dag nådde sina mål – mer ljus kan spridas där el saknas på jorden.

Elens dag firades den 23 januari. Tack vare att många var aktiva – inte minst energiföretag över hela landet – nåddes ett viktigt mål: över 1 500 inlägg på sociala media. Det gav hjälporganisationen GIVEWATTS 50 000 kr till att installera rena energilösningar i Kenya och Tanzania i områden som saknar el.

Energiföretagen Sverige skänkte 50 kronor för varje inlägg i sociala medier som visade nyttan med el, eller var kopplat till cirkuslampan eller GIVEWATTS. De 1 500 inlägg som nåddes totalt överskred gränsen på 1 000 inlägg som alltså gav GIVEWATTS 50 000 kronor.

Hittills har GIVEWATTS, med stort stöd av Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag under fem års samarbete, kunnat installera över 25 000 solenergilampor i Kenya och Tanzania. Efter den senaste julkampanjen där många energiföretag deltog och nu Elens dag växer den siffran ytterligare. Lamporna är av största vikt för att skolbarn (som på bilden ovan) kan studera bättre efter mörkrets inbrott.

Under Elens dag lanserades också en specialversion av Cirkuslampan i form av en glödlampa gjord av designern Mathias Johansson. Lampan ska säljas under hela år 2017 och kan köpas av både företag och privatpersoner. GIVEWATTS får här 50 000 kronor när 100 lampor har sålts.

Kalle Lindholm är ansvarig för samarbetet med GIVEWATTS hos Energiföretagen. Han konstaterar:

– Jättekul att många energiföretag var så engagerade i Elens dag. Idérikedomen var stor och det har varit kul att följa detta på sociala media. Vi fick också draghjälp från podcasten Wahlgren & Wistam som har över 400 000 lyssnare per vecka. Dessutom pushade flera Instagramprofiler för Elens dag och GIVEWATTS på sociala media. Så vi tackar alla som dragit sitt strå till stacken.

Läget på elmarknaden, vecka 3 2017

Systempriset för vecka 3 var i genomsnitt 31,4 EUR/MWh, en ökning med 5 procent från vecka 2. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena låg på 32,4-35,3 EUR/MWh vilket motsvarar en ökning på 7-11 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk under veckan och handlades i snitt på mellan 3-9 procent lägre priser än under föregående vecka. Terminspriserna för Kol, Olja och Gas handlades i snitt under veckan för 85,92 USD/ton, 54,98 USD/fat respektive 19,7 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat sjönk stort under veckan och handlades i snitt 9,3 procent lägre än under föregående vecka. Även priset på utsläppsrätter sjönk något och handlades i genomsnitt på 4,8 procent lägre priser än föregående vecka.

Ingående magasin för Sverige och Norden låg på 49 respektive 58 procent, vilket fortsatt är låga nivåer jämfört med normalvärdena på 62 respektive 65 procent. Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 97 procent under vecka 3.

Fransk elförbrukning nådde under veckan den högsta nivån sedan februari 2012. Toppbelastningen mättes under fredagen till 93 862 MW. Franska RTE gick tidigare under veckan ut med förslag på hur franska befolkningen kan hjälpa genom att sänka sin konsumtion, men inga exceptionella åtgärder krävdes för att säkerställa elförsörjningen.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Energiskatt 2017

Normal energiskatt för 2017 är 29,5 öre/kWh (36,5 öre/kWh inkl. moms). Det är en förändring med +0,3 öre/kWh jämfört med 2016 års energiskatt.

För kommuner med avdragsberättigad energiskatt (tidigare “Norrrlandsskatt”) är den nya energiskatten bestämd till 19,9 öre/kWh (24,9 öre/kWh inkl. moms), tidigare var den 19,3 öre/kWh.

Elens Dag 23 januari

I år firas Elens dag för fjärde gången. Temat för Elens Dag är denna gång ”ladda” men i år firas även Elens Dag i ljusets tecken. Under den mörkaste månaden kan vi ladda Sverige med mer ljus när det behövs som mest. Vi behöver ljus för att må bra och genom att sprida ljus kan vi ladda upp oss inför det kommande året.
Även i år samarbetar Energiföretagen Sverige med organisationen GiveWatts vars mission är att sprida ljus även utanför Sveriges gränser. Samarbetet innebär att för varje inlägg i sociala medier som den 23 januari taggas med #elensdag2017 skänker Energiföretagen 50 kr till GiveWatts. Alla kan alltså vara med och se till att tillvaron blir ljusare för människor runt om i världen. Förra året gav kampanjen över 50.000 kr  till organisationen tack vare 1.111 taggade inlägg. Och vi hoppas givetvis att detta överträffas i år.

Länk till GiveWatts hemsida;

GiveWatts

568x320_elensdag_logo

 

 

 

 

 

Se upp för bluffsamtal!

Vi har blivit uppmärksammade på att det i dagarna varit några av några av vår kunder som fått erbjudande per telefon om upp till 1.000 kr lägre nätavgift. Då det överhuvudtaget inte inte ens är möjligt att byta elnät med mindre än att man byter bostadsort, så uppenbarar sig lögnen redan där.
Den som ringer gör det från ett 040-nummer, säger sig representera ett stort och känt elbolag, och utlovar alltså lägre nätavgift, det enda kunden behöver göra är att lämna ut sitt anl.id (735999…..) och omr id. så skall personen i fråga ordna resten.
Vi vill å det bestämdaste uppmana våra kunder att aldrig lämna ut några uppgifter per telefon. Begär då hellre att få hem papper via post/mejl för att i lugn och ro kontrollera ett eventuellt erbjudande.
 
Har ni råkat ut för liknande samtal, vänligen kontakta oss så vi kan kontrollera så att inget otillbörligt händer med ert abonnemang.