Vi söker ny kollega!

Grattis till bara dig!!

Nu finns det en fantastisk möjlighet för just dig som är intresserad av spänning i livet och älskar att underhålla.

Här hos oss kommer du att ingå i ett team som gemensamt sköter och driver Grästorp Energis elnät.

 

Vi söker dig som gillar att arbeta i grupp men ändå kan arbeta självständigt, har sinne för ordning och reda samt gillar att gemensamt med oss komma fram till idéer och lösningar för att göra elnätet bättre, starkare och höja leveranssäkerheten för våra kunder. Det viktigaste för oss är nämligen våra kunder.

Vilka är då ”vi”:

Grästorp Energi ekonomisk förening är en medlemsägd elförening som ligger i hjärtat av Skaraborg.
Vi servar 4250 nätkunder och vi sträcker oss över fyra kommuner med Grästorp Kommun som mittpunkt.
Nätet består av både luftlinje och jordkabel med spänning från 0,4kV till 40kV.

Vem tror vi att ”du” är:

Du bör ha elektrisk utbildning med inriktning på Elkraft. Högskola är meriterande.
B körkort är ett krav.

Ett plus är om du har ESA, Arbete på Väg, HLR, Nedtagning av nödställd, Truckkort mm.

Vilka är dina tilltänkta arbetsuppgifter:

I första hand så söker vi en Lokalnäts beredare / Dokumentationstekniker / Besiktningsplanerare.
Du kommer att medverka i att utvärdera nätets status och vara med att ge förslag på ombyggnation eller reparation. Därefter ska projekten beredas, vilka vi sedan bygger gemensamt.
Elnätets dokumentation är en vital del av verksamheten. Denna ska du se till att den blir uppdaterad efter alla genomförda projekt men också efter alla förändringar som sker i nätet.
I dokumentationshanteringen kommer du också att tillse att rapporter till Myndigheter tas fram och även ansvarar för att underlagen är riktiga.

I tjänsten ingår beredskapstjänst på elnätet.

Om du vill lämna en ansökan om jobbet:

Den skickar du till; Grästorp Energi ek för., Plogvägen 5, 467 30 Grästorp eller mailar till; mats.r.andersson@grastorpenergi.se.

Har du frågor rörande tjänsten så ringer du till: Fredrik Forslund, 0514-65 79 17.

Krisberedskapsveckan 28 maj t.o.m. 3 juni 2018

Krisberedskapsveckan 2018 – stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll – ett regeringsuppdrag. Du kan läsa mer på  MSB, Krisberedskap
Vi har gjort en egen film om vad man kan tänka på när strömmen faller bort,
klicka bara på länken nedan;

72timmar

Planerat avbrott Vänersnäs 18 maj

P.g.a. underhåll- och reparationsarbeten kommer vi att avbryta elleveransen för några av våra kunder på fredagen den 18 maj. Avbrottet gäller del av Vänersnäs, i området söder om Frugården. Arbetet startar 09.30 och beräknas pågå till 13.30. Berörda kunder har aviserats via post.

 Vi ber om överseende med avbrottet som är nödvändigt för en fortsatt säker elleverans.

OBS!  LEDNINGARNA SKALL ÄVEN UNDER AVBROTTSTIDEN BETRAKTAS

SOM SPÄNNINGSFÖRANDE.

Ny kundundersökning

Just nu genomför vi på Grästorp Energi en kundundersökning. Under maj och juni månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Grästorp Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym.

Vår samarbetspartner är Supportföretaget TMJ Group AB.

Nu kan du göra för-och färdiganmälan på webben

För- och färdiganmälan på webben

Grästorp Energi ek för erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu. Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mejl och SMS när ärendena behandlats.

Anvisning för att komma igång med föranmälan.nu

  1. Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett konstnadsfritt installatörskonto.
  2. Du får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten.

Tips på läsning: Guide för installatörer (pdf)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.

Dörrknackning pågår i Grästorp

Vi har förstått att det för närvarande bedrivs försäljning av elavtal via dörrknackning i Grästorp. Det är inte vi som står bakom dessa erbjudanden, och vi ber er att vara väldigt uppmärksamma på vad som egentligen erbjuds. Är det ”El till inköpspris” som erbjuds så är det ytterst sällan det ger någon ekonomisk besparing gentemot ett mer traditionellt spotprisavtal. Anledningen till att den påstådda vinsten/besparingen påfallande ofta uteblir är att det tillkommer en fast månadsavgift som gör att den totala kWh-kostnaden stiger ganska kraftigt.

Vår rekommendation är att inte acceptera något på stående fot, utan begär i stället att få en offert så ni kan studera erbjudandet i lugn och ro.
Ni får väldigt gärna kontakta oss så ska vi hjälpa er att räkna på vad som är mest fördelaktigt för er.

Vi på Elhandel /Grästorp Energi AB

Energiskatten flyttas fr.o.m. 1 januari 2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer debitering av energiskatten att föras över  till elnätsföretaget. Har du samfakturering av elhandels- och nätkostnader kommer du inte märka någon skillnad. För dig som har separata nät- och elhandelsfakturor innebär ändringen att din nätfaktura kommer att bli på ett högre belopp medan din elhandelsfaktura samtidigt i motsvarande grad kommer att bli lägre.
Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och elnätsföretag i Sverige.

För företag och privatpersoner som har överenskommelse med Skatteverket om egen energiskattedeklarering måste lämna in en ny försäkran om detta till sitt elnätsföretag. I annat fall kommer full energiskatt att debiteras.

Läget på elmarknaden

För den som vill läsa om vad Energimarknadsinspektionen skriver om elmarknaden så går det alldeles utmärkt att bara klicka på länken nedan.

Läget på elmarknaden / EI /Uppdateras veckovis

Ovanstående veckobrev (publ 20180130) är det sista under obestämd tid.

Energimarknadsinspektionens och Energimyndighetens gemensam marknadsrapport Läget på elmarknaden har publicerats veckovis sedan 2014. I och med övergång till nytt system för datainhämtning kommer myndigheterna inte längre ha möjligheten att producera marknadsrapporten i gemensam regi. På grund av systemövergången kommer rapporten nu göra uppehåll från och med denna vecka på obestämd tid.

Ny, höjd energiskatt från 1 juli 2017

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Privatpersoner på vissa orter är berättigade till ett norrskatteavdrag.

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms) per 1 juli 2017.