Ny energiskatt och justerade elnätsavgifter per 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 höjs energiskatten med 2 öre/kWh. Den nya energiskatten blir således 43,4 öre/kWh, och debiteras av ditt elnätsföretag.
För en lägenhetskund med endast hushållsel innebär höjningen ca 5 kr per månad i ökad kostnad, medan den för en villakund med elvärme gör ca 400 kr per år, eller drygt 30 kr per månad.

Från 1 januari 2019 gäller också nya elnätsavgifter.  Du hittar de nya tarifferna här.

Samtliga priser/kostnader ovan är inklusive moms.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.