LEVERANSSÄKERHET OCH AVBROTTSERSÄTTNING

Leveranssäkerhet och avbrottsersättning

Leveranssäkerhet i elnätet för Grästorp Energi - 2018

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Grästorp Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet (inkl. aviserade - samt avbrott i eget nät):

 99,99 %

 

Total möjlig distribution i tid:

37 072 320 h

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):

5 241 h

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:

73 h

Antal aviserade avbrott:

26 st

Antal långa avbrott orsakade i eget nät:

53 st

Antal långa avbrott orsakade av överliggande nät:

0 st

 

(Avbrottsdefinition: Långt avbrott är 3 min - 12 h)

Som abonnent har du normalt rätt till ersättning för strömavbrott som varat minst 12 timmar. Ett elavbrott anses ha upphört om strömmen fungerat oavbrutet minst två timmar i träck.

Ersättningens storlek baseras på avbrottets längd samt abonnentens beräknade årliga elnätskostnad. Ersättningen ska betalas ut till dig som kund inom sex månader efter att avbrottet kommit till vår kännedom. Om utbetalningen inte sker inom denna tidsram utgår ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).​

Avbrotts period i timmar

12-24

24-48

48-72

72-96

96-120

120-144

144-168

168-192

192-216

216-240

240-264

264-288

> 288

Ersättning i % av årlig beräknad nätkostnad *

12.5%

37,5%

62,5%

87,5%

112,5%

137,5%

162,5%

187,5%

212,5%

237,5%

262,5%

287,5%

300%

Minimibelopp i kronor *

900 kr

1 800 kr

2700 kr

3 600 kr

4 500 kr

5 400 kr

6 300 kr

7 200 kr

8 100 kr

9 000 kr

9 900 kr

10 800 kr

11 700 kr

*) Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga elnätskostnad.

Det finns två förutsättningar som kan medföra att avbrottsersättningen sänks. Antingen (a) om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätsföretaget, eller (b) om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätföretagets personal för betydande risker.

Det är Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2013:4 som föreskriver hanteringen av avbrottsersättning, och då särskilt §4 och §5. Du hittar hela föreskriften via nedanstående länk:
EIFS_2013_4

Vid långa elavbrott och ett ersättningsärende vänder kunden sig till vår kundtjänst. Vid en ev. tvist mellan kunden och Grästorp Energi ek för ska kunden i första hand vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller den kommunala konsumentvägledare. Om du som abonnent vill få ärendet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER