Nätavgifter 2019

Gäller från och med 2019-01-01

Normaltariff fasta avgifter kr/år

Tidstariff fasta avgifter kr/år

exkl. moms

inkl. moms

 exkl. moms

 inkl. moms

1-fas

1 739:-

2 174:-

16 A lägenhet

1 296:-

1 620:-

16 A

2 436:-

3045:-

20 A

3 444:-

4 305:-

25 A

4 308:-

5 385:-

35 A

5 964:-

7455:-

50 A

8 532:-

10 665:-

63 A

10 728:-

13 410:-

80 A

13 440:-

16 800:-

13 440:-

 16 800:-

100 A

15 972:-

19 965:-

15 972:-

 19 965:-

125 A

18 996:-

23 745:-

18 996:-

 23 745:-

160 A

22 836:-

28 545:-

22 836:-

28 545:-

200 A

28 308:-

35 385:-

28 308:-

 35 385:-

Rörliga avgifter öre/kWh

Rörliga avgifter öre/kWh

18,3

22,9

 Högpris  31,1

38,9

 Lågpris   11,9

14,9

 Högpris = november-mars
måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lågpris = övrig tid

Till angivna fasta nätavgifter kommer,
elsäkerhetsavgift 9,50:-, nätövervakningsavgift 3:- samt elberedskapsavgift 45:-. Dessa avgifter debiteras en gång om året, oftast på våren.

Fast avgift

Fast avgift för nät bestäms av storleken på den passdel som begränsar huvudsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av huvudsäkringens storlek.

Mätaravläsning

Avläsning av mätaren sker månadsvis genom s.k. fjärravläsning. Vid eventuella problem att läsa in mätarnas värden tillämpas fastställda regler från Energimyndigheten.

Övriga avgifter

– Avstängning i samband med bristande betalning  1 500:- /  Ej momspliktig tjänst.
– Avstängning på kundens begäran  480:- exkl. moms /  600:- inkl. moms
– Återkoppling på kundens begäran  480:- exkl. moms /  600:- inkl. moms

Avgifterna debiteras på nästkommande räkning men kan också krävas kontant i de fall där skulden ännu inte reglerats.

OBS!!!
Meddela flyttning i god tid.

Reservation för felskrivning i ovanstående text.

Comments are closed.