Leveranssäkerhet

 Leveranssäkerhet i elnätet för Grästorp Energi

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Grästorp Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät):
99,98%

Total möjlig distribution i tid:
36 897 120 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):
6 032 timmar

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:
0 timmar

Antal aviserade avbrott:
9 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät:
30 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät:
0 st

*) Med ’långt avbrott’ avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min. 

Siffrorna ovan avser 2017.

Comments are closed.