Projektstatus UPPDATERAD 25 februari 2016

Infomöte 20150305 liggande

VD Mats R Andersson informerar intresserade om fiberanslutning vid informationsmöte i Grästorps Konserthus den 5 mars 2015. Liknande möte har även hållits den 26 januari 2016.

Vi har delat in Grästorp i olika områden och delprojekt när vi jobbat med anslutning. Logiken för de geografiska valen av områden har i huvudsak 2 orsaker:

 • Att få med stammar till matning
 • Hålla ned kostnader för anslutning

Våra projekts anslutningsgrad var i inledningsskedet mycket lågt men har efter hand stigit till mellan 60-65%. Vår anslutningskostnad ligger vid en jämförelse med andra  i de lägre regionerna och det är ofta mellan 3 000-18 000 kronor dyrare att ansluta sig till fibernät i tätorterna. Myndigheterna satsar stora resurser för att möjliggöra fiberanslutning i hela Sverige, och målet är satt att 2020 ska 90% av landets hushåll ha möjlighet till fiberanslutning. Därför utgår ofta bidrag till fiberföreningar som ansluter landsbygden där en fiberanslutning vanligtvis kostar mellan 30 000 – 50 000 kr.

Grästorp Energi har i dagsläget valt att inte heller ta ut någon nätavgift för bredbandsnätet. Det kan komma att införas om kostnaderna för underhåll och myndighetsavgifter stiger. Grästorp Energi är förmodligen relativt ensamma om att inte ta ut någon kostnadsteckning för detta utan klarar idag nätets ekonomi på inkomna intäkter för fibernätet. Det är viktigt i sammanhanget att fibernätet måste bära sina egna kostnader.

En nätavgift för fiberanslutning ligger runt om i Sverige på mellan 25 – 90 kr/månad.

Delprojekt

 • Pilotprojektet/Hantverkargatan (området Hantverkargatan, Smedgatan och Målargatan)
 • Etapp 2/”Södra Grästorp” (området Tallvägen, Granvägen, Envägen, Bokvägen, Alvägen, Smultronvägen, Hallonvägen samt del av Ågatan.
 • Etapp 3/ ”Östra Grästorp” (området mellan Östra Vägen, Oskarsgatan, Velandagatan och Södergatan)
 • Brännebacka (Från Södergatan till ”Kroken”)
 • Etapp 4/ ”Västra Grästorp” (området mellan Golfklubben, Järnvägen, Södergatan till Centrum)
 • Etapp 5/ ”Sydvästra Grästorp” (området mellan Södergatan, Jon Jespersgatan, Ambjörnsvägen, Parkvägen och Ågatan)
 • Etapp 6/ ”Nordvästra Grästorp” (området Målargatan, Storgatan och Lilla Bergsvägen)
 • Etapp 7/ ”Södra Grästorp del 2 (området Kastanje-, Björk-, Poppel-, Lind-, Asp-, Smörblomme-, Hästhovsvägen. Dessutom kvarvarande del av Trådgårdsvägen.
 • Etapp 8/ ”Mitten vid kyrkan” (Området Södergatan och området innanför Jon Jespersgatan, Rönnvägen ned till (och med) Österbergs väg och västra sidan av Tengenevägen upp till Jon Jespersgatan.)
 • Etapp 9/ ”Lunnevi” (Lunneviområdet inkl. Inägsvägen)

Projektstatus och anslutningsgrad

Uppdaterad 25/2 2016

Erbjudna Anslutna Anslutningsgrad Status
Pilot 55 35 64 % Slutfört
Etapp 2 109 51 47 % Slutfört
Etapp 3 42 20 48 % Slutfört
Brännebacka 17 11 65 % Slutfört
Etapp 4 99 62 63 % Slutfört
Kullen 13 10 77 % Slutfört
Etapp 5 84 50 60 % Slutfört*)
Etapp 6 64 40 63 % Slutfört*)
Etapp 7 46 29  62 %  Planering
Etapp 8 77 36  49 %  Planering
Etapp 9 74 40 54 %  Planering

*) En del mindre arbete återstår.

Projektstatus i korthet 2016-02-05

Arbetet med anslutning av kunder är ständigt pågående. Just nu håller vi på att projektera och starta upp projekt 7, 8 och 9.

 • I Etapp 6 (63% anslutningsgrad) är i stort sett alla beställda anslutningar slutförda. Kvarstår dock några sent inkomna beställningar som inte hann slutföras innan väderförhållandena satte stopp i arbetet. Slutföres så snart det blir tjänligt att gräva i backen utan att förstöra för mycket.
 • I Etapp 5 (60% anslutningsgrad) är det samma läge som i Etapp 6. Kommer också att slutföras  så snart det blir tjänligt att gräva i backen utan att förstöra för mycket.
 • Etapp 7 har den 4 februari skickats ut erbjudande om anslutning till 46 fastighetsägare. Svarstiden på beställningen är satt till den 23 februari och först efter detta kan vi se hur stort intresse som finns i denna etapp.
 • Etapp 8 har den 4 februari skickats ut erbjudande om anslutning till 77 fastighetsägare, varav 5 av dessa har hus med 2 bostäder. Svarstiden på beställningen är satt till den 23 februari och först efter detta kan vi se hur stort intresse som finns i denna etapp.
 • Etapp 9 har den 4 februari skickats ut erbjudande om anslutning till 74 fastighetsägare. Svarstiden på beställningen är satt till den 23 februari och först efter detta kan vi se hur stort intresse som finns i denna etapp.

Nästa steg

Etapperna 7, 8 och 9 har vi som mål att försöka hinna ansluta under 2016. Som vanligt är det de yttre omständigheterna i form av väder och framkomlighet som styr. Efter dessa etapper finns det en rad mindre områden som är utspridda i tätorten kvar att erbjuda anslutning. Dessa kommer att erbjudas anslutning under 2017.

Vi kan med den tidplanen hålla vårt mål att innan 2017 års utgång så ska alla fastigheter i Grästorp tätort ha erbjudits anslutning till fiber.

 

Comments are closed.