Informationsmöte om fiberanslutning 5 mars 2015

Infomöte 20150305 stående

VD Mats informerar

Med anledning av att vi inom kort kommer att gå ut med ett erbjudande om fiberanslutning i delar av Grästorps tätort hade de boende i de aktuella områdena bjudits in till ett informationsmöte. Det hölls den 5 mars på Grästorps Konserthus, och de kom ett drygt 50-tal intresserade.

Vår VD Mats R Anderson inledde mötet med att förklara hur Grästorp Energi ser på fiberanslutning, och varför vi tycker det är viktigt för kommunens attraktionskraft att så många som möjligt ansluter sig. Han förklarade också vilka områden som står på tur, och hur det rent praktiskt kommer att gå till.

Därefter lämnade han över talarstolen till ännu en Mats, nämligen Rydin, ansvarig på Telia Öppen Fiber som är vår samarbetspartner i arbetet med fiberanslutning. Det är Telia som ser till att det tekniskt fungerar när nätet väl är byggt, och att kunderna så småningom får möjlighet att via www.bredbandswebben.se kan beställa tjänster från de 15-tal leverantörer som är anslutna i dagsläget. Mats Rydin visade på de senaste årens kraftigt ökade informationsflöden, och han menar att fibernät är ett alldeles utmärkt sätt att säkerställa att man som konsument kan ta del av framtida tjänster med hög kvalitet.

Vid den efterföljande frågestunden ställdes de båda Matsrarna inför en hel del intressanta och kluriga frågor. Till sin hjälp hade de Oskar som arbetar vid Teliabutiken på Överby, och som var mycket kunnig på de tjänster man så småningom kan beställa från dem.

Vi tackar för ett mycket bra möte, och hoppas att ni som deltog har fått mycket och användbar information om fiberanslutning. Tveka inte att kontakta oss om det har dykt upp några nya frågor eller funderingar.

 

Comments are closed.