Grästorp Energi ekonomisk förening

Grästorp Energi ekonomiska förening är den lokala eldistributören inom Grästorps kommun samt delar av Vänersborg, Lidköping och Vara kommuner. Som ekonomisk förening ägs företaget av medlemmarna inom distributionsområdet.

På den avreglerade elmarknaden är det gamla energiföretaget uppdelat i två delar, elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Grästorp Energi AB agerar elhandelsföretaget och förmedlar energi medan Grästorp Energi Ek. För. är elnätsföretaget som distribuerar elen via sitt elnät.

Skillnaden mellan dessa två företag är att elhandeln är en fri marknad vilket gör att denna handel kan bedrivas över hela Sverige till alla som är anslutna till ett elnätsföretag. Elnätföretaget har däremot ett begränsat område som det kan agera inom. Det geografiska området där elanläggningen är placerad avgör vilket elnätsföretag man tillhör.

Elnätsföretag kan man alltså inte välja fritt och nätföretaget har nätkoncession för det område som det verkar inom. Nätkoncessionen är en monopolställning vilket innebär att ingen annan än koncessionshavaren får bygga och anlägga elnät inom området. Även om det är en monopolställning så följer också en rad förpliktelser. Elnätföretaget får och andra sidan aldrig neka någon att ansluta sig till nätet och måste kunna uppvisa att den har kunskap och en organisation som kan driva -, underhålla – och utveckla nätet.

Monopolställningen är också strängt övervakad av Energimarknadsinspektionen som ständigt kräver in uppgifter för att kontrollera nätets status, prissättning samt lagarnas efterlevande.

Grästorp Energi Ek. För. som agerar inom ett begränsat område och som har sin administration i hjärtat av området, har fördelen mot många andra nätföretag – Lokalkännedomen.

Lokalkännedomen ger för handen att personalen ofta känner till de lokala områdesbenämningar, namn på gårdar och inte helt ovanligt kunder till namn och hemtillhörighet på dem. Detta gör att vi kan agera snabbt, när problem uppstår på nätet. Du som nätkund kan känna dig trygg med att vår Kundtjänst vet var kunden bor, för Grästorp Energis ”call center” finns i Grästorp.

Comments are closed.