Biogas

Inne i Grästorps tätort har vi etablerat en biogastankstation för personbilar. Detta främst sprunget ur det önskemål som Grästorps kommun haft att kunna övergå till gasdrivna, mer miljövänliga kommunfordon, men är också ett resultat 20141203_131704av ett ökat miljötänk i samhället i stort. Vi behöver alla hjälpas åt i arbetet med att bevara en grönare miljö.

Inom Grästorp Energi har vi insett att ett ökat användande av gasbilar är svår då utbudet av tankställen än så länge är begränsat om man ser till Sverige i stort. Att etablera en biogastankstation är mycket kostsamt, varvid en etablering kräver att det finns bilen som behöver gasen. Men innan någon kund väljer ett gasfordon så måste de veta att det finns någonstans att tanka fordonet. Det blir således lite ett resonemang av karaktären hönan eller ägget, vilket kommer först? Det är en av anledningarna till att ett ökat användande av gasbilar i vårt land generellt går förhållandevis trögt. Grästorp Energi beslutade att gå före och vi har en tro på att gasbilar på sikt kommer att bli allt mer vanliga i Sverige, och då icke minst i vårt eget närområde.Genom att etablera en tankstation, så har Grästorp Energi också hjälpt de invånare som vill välja ett gasfordon eftersom de nu kan tanka det på orten.

Grästorp Energi anser att gasbilar är ett mycket bättre miljöval än den traditionella bensin- och/eller dieselbilen. Ännu bättre blir det om man kör den på biogas eftersom det till skillnad från naturgas är en energikälla som inte innebär någon koldioxidbelastning på miljön. Biogasen levereras av Trollhättans Energi AB som har en stor produktion i egen regi.  Det innebär också att den gas vi levererar till slutkund nära nog kan klassas som närproducerad, vilket ytterligare sänker graden av negativ miljöpåverkan ytterligare. Sett i ett lite längre perspektiv så hoppas vi, tillsammans med andra lokala aktörer kunna erbjuda  dig som konsument en biogas som är helt och hållet lokalt producerad.

20141203_131525 (2)Tankstationen är placerad på Södergatan 5 vilket är genomfartsvägen genom Grästorp. Vi har inrymt den hos Qstar och de allra flesta förekommande betalkort på marknaden  (som t.ex. Visa och MasterCard) går att använda vid betalning. Dessutom fungerar även Qstar-, Bilisten- och Pump-kort på stationen.

Om du vill läsa mer om gasfordon eller vill ha reda på var det finns andra tankställen så rekommenderar vi att du går in på: www.gasbilen.se .

 

Comments are closed.