Energiskatt 2015

Energiskatten ändras från 29,3 öre/kWh till 29,4 öre/kWh. Ändringen gäller från den 1 januari 2015. I kommuner med nedsatt skattesats är energiskatten oförändrad.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.