ELSÄKERHETSAVGIFT

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift som finns på min faktura denna

gång, vad är det?

Elsäkerhetsavgiften är 810 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 10 kronor 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning. Denna avgift finansierar Elsäkerhetsverkets arbete som således inte är skattefinansierat.

 

Elberedskapsavgiften är 45 kronor per år och finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.

Nätövervakningsavgiften är 870 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 4 kronor 35 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning. Denna avgift finansierar delar av Energimyndighetens arbete.

Avgifterna tas ut en gång per år, vanligtvis under våren, och som därefter redovisas till Elsäkerhetsverket. Samtliga avgifter beläggs med moms. Mer information om dessa avgifter finns i förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

 

Observera att debiteringen av dessa avgifter endast omfattar dig som är nätkund hos Grästorp Energi.

Länkar till mer information

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER