ELSÄKERHETSAVGIFT

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift som finns på min faktura denna

gång, vad är det?

Elsäkerhetsavgiften (9,50 kronor per elabonnemang och år) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete som således inte är skattefinansierat.

Elberedskapsavgiften (45 kronor per år ) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.

Nätövervakningsavgiften (3 kronor per år) finansierar delar av Energimyndighetens arbete. Avgifterna tas ut en gång per år, vanligtvis under våren, och som därefter redovisas till Elsäkerhetsverket. Samtliga avgifter beläggs med moms.

 

Observera att debiteringen av dessa avgifter endast omfattar dig som är nätkund hos Grästorp Energi.

Länkar till mer information

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER