Elens dag 23 januari gav 50.000 kr till GiveWatts

Elens dag nådde sina mål – mer ljus kan spridas där el saknas på jorden.

Elens dag firades den 23 januari. Tack vare att många var aktiva – inte minst energiföretag över hela landet – nåddes ett viktigt mål: över 1 500 inlägg på sociala media. Det gav hjälporganisationen GIVEWATTS 50 000 kr till att installera rena energilösningar i Kenya och Tanzania i områden som saknar el.

Energiföretagen Sverige skänkte 50 kronor för varje inlägg i sociala medier som visade nyttan med el, eller var kopplat till cirkuslampan eller GIVEWATTS. De 1 500 inlägg som nåddes totalt överskred gränsen på 1 000 inlägg som alltså gav GIVEWATTS 50 000 kronor.

Hittills har GIVEWATTS, med stort stöd av Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag under fem års samarbete, kunnat installera över 25 000 solenergilampor i Kenya och Tanzania. Efter den senaste julkampanjen där många energiföretag deltog och nu Elens dag växer den siffran ytterligare. Lamporna är av största vikt för att skolbarn (som på bilden ovan) kan studera bättre efter mörkrets inbrott.

Under Elens dag lanserades också en specialversion av Cirkuslampan i form av en glödlampa gjord av designern Mathias Johansson. Lampan ska säljas under hela år 2017 och kan köpas av både företag och privatpersoner. GIVEWATTS får här 50 000 kronor när 100 lampor har sålts.

Kalle Lindholm är ansvarig för samarbetet med GIVEWATTS hos Energiföretagen. Han konstaterar:

– Jättekul att många energiföretag var så engagerade i Elens dag. Idérikedomen var stor och det har varit kul att följa detta på sociala media. Vi fick också draghjälp från podcasten Wahlgren & Wistam som har över 400 000 lyssnare per vecka. Dessutom pushade flera Instagramprofiler för Elens dag och GIVEWATTS på sociala media. Så vi tackar alla som dragit sitt strå till stacken.

Läget på elmarknaden, vecka 3 2017

Systempriset för vecka 3 var i genomsnitt 31,4 EUR/MWh, en ökning med 5 procent från vecka 2. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena låg på 32,4-35,3 EUR/MWh vilket motsvarar en ökning på 7-11 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk under veckan och handlades i snitt på mellan 3-9 procent lägre priser än under föregående vecka. Terminspriserna för Kol, Olja och Gas handlades i snitt under veckan för 85,92 USD/ton, 54,98 USD/fat respektive 19,7 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat sjönk stort under veckan och handlades i snitt 9,3 procent lägre än under föregående vecka. Även priset på utsläppsrätter sjönk något och handlades i genomsnitt på 4,8 procent lägre priser än föregående vecka.

Ingående magasin för Sverige och Norden låg på 49 respektive 58 procent, vilket fortsatt är låga nivåer jämfört med normalvärdena på 62 respektive 65 procent. Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 97 procent under vecka 3.

Fransk elförbrukning nådde under veckan den högsta nivån sedan februari 2012. Toppbelastningen mättes under fredagen till 93 862 MW. Franska RTE gick tidigare under veckan ut med förslag på hur franska befolkningen kan hjälpa genom att sänka sin konsumtion, men inga exceptionella åtgärder krävdes för att säkerställa elförsörjningen.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Energiskatt 2017

Normal energiskatt för 2017 är 29,5 öre/kWh (36,5 öre/kWh inkl. moms). Det är en förändring med +0,3 öre/kWh jämfört med 2016 års energiskatt.

För kommuner med avdragsberättigad energiskatt (tidigare ”Norrrlandsskatt”) är den nya energiskatten bestämd till 19,9 öre/kWh (24,9 öre/kWh inkl. moms), tidigare var den 19,3 öre/kWh.

Elens Dag 23 januari

I år firas Elens dag för fjärde gången. Temat för Elens Dag är denna gång ”ladda” men i år firas även Elens Dag i ljusets tecken. Under den mörkaste månaden kan vi ladda Sverige med mer ljus när det behövs som mest. Vi behöver ljus för att må bra och genom att sprida ljus kan vi ladda upp oss inför det kommande året.
Även i år samarbetar Energiföretagen Sverige med organisationen GiveWatts vars mission är att sprida ljus även utanför Sveriges gränser. Samarbetet innebär att för varje inlägg i sociala medier som den 23 januari taggas med #elensdag2017 skänker Energiföretagen 50 kr till GiveWatts. Alla kan alltså vara med och se till att tillvaron blir ljusare för människor runt om i världen. Förra året gav kampanjen över 50.000 kr  till organisationen tack vare 1.111 taggade inlägg. Och vi hoppas givetvis att detta överträffas i år.

Länk till GiveWatts hemsida;

GiveWatts

568x320_elensdag_logo

 

 

 

 

 

Se upp för bluffsamtal!

Vi har blivit uppmärksammade på att det i dagarna varit några av några av vår kunder som fått erbjudande per telefon om upp till 1.000 kr lägre nätavgift. Då det överhuvudtaget inte inte ens är möjligt att byta elnät med mindre än att man byter bostadsort, så uppenbarar sig lögnen redan där.
Den som ringer gör det från ett 040-nummer, säger sig representera ett stort och känt elbolag, och utlovar alltså lägre nätavgift, det enda kunden behöver göra är att lämna ut sitt anl.id (735999…..) och omr id. så skall personen i fråga ordna resten.
Vi vill å det bestämdaste uppmana våra kunder att aldrig lämna ut några uppgifter per telefon. Begär då hellre att få hem papper via post/mejl för att i lugn och ro kontrollera ett eventuellt erbjudande.
 
Har ni råkat ut för liknande samtal, vänligen kontakta oss så vi kan kontrollera så att inget otillbörligt händer med ert abonnemang.

Ei: Läget på elmarknaden – vecka 45

Energimarknadsinpektionens veckobrev om den nordiska elmarknaden för vecka 45 2016;
Publicerad: Uppdaterad:

Kallt i Norden och fortsatt stigande spotpriser under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 44,1 EUR/MWh under veckan, vilket är en ökning med 14 procent från vecka 44. Spotpriserna för de svenska elområdena ökade i snitt med 21 procent och låg på 49,1 EUR/MWh. Spotpriset i Frankrike nådde den 7 november ett femårigt rekord i snitt på 125,7 EUR/MWh efter avbrott i kärnkraften och kallt väder.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal och år förändrades med vardera -2 respektive 3 procent och låg i genomsnitt på 41,9 respektive 42,0 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2017 för de svenska elområdena sjönk under veckan, i snitt mellan 9 och 18 procent.

Bränslepriserna för kol, olja och gas förändrades under veckan med 3, -2 respektive -3 procent. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat sjönk något, med vardera -3,2 respektive -1,9 procent.

Veckan har varit kall, där snittemperaturen för Norden varit -2,6 grader vilket kan jämföras med normaltemperaturen på 2,8 grader. Den låga temperaturen har medfört en ökad elanvändning med 10,3 procent jämfört med vecka 44. För vecka 45 var den ingående magasinnivån i Sverige 61 procent och för Norden 72 procent, vilket kan jämföras mot mediankurvan på 82 respektive 83 procent.

Tillgängligheten i kärnkraften var i stort sett oförändrad under veckan. Forsmark 3 togs i drift efter årligt underhåll den 12 november och förväntas vara i normaldrift den 15 november.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden oktober 2016

Elmarknaden just nu                                         2016-10-06

Prisutvecklingen

Rörliga priser

Det rörliga priset ligger just nu på högre nivåer än förra hösten. Vind och temperatur har orsakat en del korta prissvängningar. Risk finns dock att den försämrade tillgången på vatten i våra magasin kan komma att pressa prisbilden rätt kraftigt uppåt om det inte fylls på som förväntat. Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Som synes nedan har de rörliga priserna legat på ganska jämna nivåer med några få, kortvariga undantag.

spotpris-2016-2016

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiska balansen

hydrologin-2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

hydrologiska-balansen-mars-2016-del-2

 

 

 

 

 

Fasta priser

Priserna för de längre avtalen ligger på lägre nivåer än de kortare avtalen. Prisjämförelsen i nedanstående diagram visar att det under alla månader de senaste fyra åren alltid har varit billigare att välja ett rörligt pris.  Men med dagens prisnivåer är ett fast elpris väl värt att fundera på. Priserna är fortsatt låga för de längre avtalen.
bundet-pris-2015-2016

 

 

 

 

 

 

Prisskillnader mellan olika elområden

Hittills under 2016 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt ligger på 0,19 öre/kWh.

Kundernas val av elavtal

Trenden mot rörligt elpris fortsätter, andelen som valt  rörligt pris är uppe i ca 45%.

kundernas-val-2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning

Prisnivåer för både fasta och rörliga elavtal visar på en svagt stigande trend. Observera att priset på kol har stigit rejält den senaste tiden, vilket i första hand påverkar elpriset på längre sikt. Höjda kolpriser och osäkerheten kring den hydrologiska balansen i vinter gör att vi i första hand rekommenderar ett längre avtal med fast pris.

Länk till ovanstående info som pdf